Docenten die tot een risicogroep behoren hoeven niet naar school te komen
Docenten die tot een risicogroep behoren hoeven niet naar school te komen

Beeld: Pixabay

AOb: ‘Schrap verplicht fysiek onderwijs examenkandidaten’

De verplichting dat examenleerlingen – en andere leerlingen in uitzonderingsgroepen – les blijven krijgen op school moet per direct worden geschrapt. Dat is de oproep van AOb-bestuurder Henrik de Moel aan het kabinet. “De verplichting leidt in de klassen tot onwerkbare situaties.”

Het Kabinet besliste half december dat tijdens de lockdown ook scholen voor basis- en voortgezet onderwijs hun deuren zouden sluiten. Een van de belangrijkste uitzonderingen op die regel zijn de leerlingen in praktijklessen van het vmbo, leerlingen in het vso en leerlingen in het voortgezet onderwijs die op dit moment in hun examenjaar zitten.

Die verplichting is niet overal even duidelijk geformuleerd. Zo staat er in een algemeen bericht op de website Rijksoverheid.nl dat examenkandidaten en bijvoorbeeld leerlingen in praktijkvakken van het vmbo wel naar school ‘kunnen’ komen. De Q&A van het ministerie voor het onderwijsveld laat echter geen ruimte voor twijfel: ‘Leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, volgen het onderwijsprogramma op school’. En: ‘Scholen hebben dus de verplichting om fysiek onderwijs te geven aan deze groepen leerlingen.’

‘Het voelt niet voor elke docent veilig om met dertig pubers in een slecht geventileerd lokaal te zitten’

Die verplichting leidt in de klas echter tot onwerkbare situaties, signaleert AOb-bestuurder De Moel. “In de eerste plaats voelt het niet voor elke docent veilig om met dertig pubers in een slecht geventileerd lokaal te zitten. Zeker niet nu de nieuwe Engelse variant van het virus de kop op steekt.”

Splitsen

De VO-raad heeft inmiddels voorgesteld om klassen dan maar te splitsen, maar dat leidt tot nieuwe problemen. De Moel: “Dan krijgt de ene helft van de klas les in het vaste lokaal, en zit de andere helft in een lokaal in de buurt om de les online te volgen. Want ook die andere helft moet immers op school les krijgen. En voor dat andere lokaal heb je dan weer iemand nodig die toezicht houdt.”

Verder hoeven docenten die zelf tot een risicogroep behoren of die een partner hebben die in een risicogroep valt, onder omstandigheden, niet naar school te komen (check het laatste protocol). Maar hun leerlingen wel. De Moel: “Dan krijg je de situatie dat leerlingen op school online lessen volgen die de docent vanuit huis geeft. Waardoor je op school ook weer iemand nodig hebt die toezicht houdt.”

Onwerkbaar

Dat schiet allemaal niet op. “Deze situatie is onwerkbaar en leidt tot onrust onder docenten en leerlingen”, zegt De Moel. Zijn oplossing: “Laat docenten – al dan niet via de medezeggenschapsraden – en scholen zelf bepalen waar de lessen worden gegeven: op school, online of in een combinatie daarvan. Dat maakt maatwerk mogelijk en geeft rust. En dat geeft docenten die zich in volle klassen onveilig voelen de ruimte om tot goede maatwerkoplossingen te komen. Ik roep het kabinet dan ook op om de verplichting voor fysieke lessen zo snel mogelijk te schrappen.”

Lees ook: Grote zorgen over volle klassen na 4 januari

Meer nieuws