Beeld: Typetank

Percentage betaald ouderschapsverlof opgeplust

Alle werkende ouders krijgen vanaf 2 augustus 2022 (deels) betaald ouderschapsverlof. Het kabinet maakte onlangs bekend dat ouders vanaf die datum negen weken 70 procent van hun salaris krijgen doorbetaald als zij verlof opnemen om voor hun kind te zorgen. Wat betekent dit voor onderwijsmedewerkers? AOb-jurist Jacqueline van de Ruit legt uit.

De nieuwe regels rondom het ouderschapsverlof maken dat werknemers salaris ontvangen gedurende de negen weken verlof die zij kunnen opnemen in het eerste levensjaar van hun kind. Deeltijders krijgen het naar rato. Het kabinet wil zo bereiken dat ouders meer ruimte krijgen om te kijken hoe ze zorg en werk gaan combineren. Begin maart maakte minister Karien van Gennip van Sociale Zaken bekend dat het percentage nog meer omhooggaat. In eerste instantie zou dit 50 procent van het dagloon zijn, dat wordt nu opgeplust naar 70 procent. ‘Dit helpt ook jonge vaders om meer betrokken te zijn bij het opgroeien van hun kind’, zo zei ze.

AOb-leden kunnen voor vragen over het ouderschapsverlof bellen met onze juridische medewerkers.
Check alle voordelen van het lidmaatschap

Onderwijscao’s

“Voor onderwijspersoneel is in de meeste cao’s nu al geregeld dat ze recht hebben op meer dan negen weken betaald ouderschapsverlof”, zegt AOb-jurist Van de Ruit. “Zo krijgen werknemers in het primair, voortgezet en in het middelbaar beroepsonderwijs 55 procent van hun dagloon uitbetaald tijdens hun verlof. Voor universiteitsmedewerkers geldt een percentage van 62,5 procent. Ook hoeven onderwijsmedewerkers uit deze sectoren het verlof nu niet per se in het eerste levensjaar van hun kind op te nemen.” Werk je op een hogeschool? Van de Ruit: “Daar zijn per onderwijsinstelling eigen regels opgesteld voor het opnemen van ouderschapsverlof. Vraag ernaar bij jouw hogeschool.”

Betere afspraken

Aan de nieuwe wet moeten alle werkgevers in Nederland zich houden. “Het is een dwingend recht”, zegt Van de Ruit. “In de cao’s mag ervan worden afgeweken, maar niet ten nadele van de werknemers. Er mogen alleen betere afspraken worden gemaakt. De nieuwe wet is dus wat onderwijsmedewerkers minimaal krijgen.”

Bij de lopende cao-onderhandelingen wordt dit onderwerp zeker meegenomen, weet Van de Ruit. “We proberen bijvoorbeeld het percentage van het dagloon nog hoger te krijgen dan 70 procent en bijvoorbeeld ruimere afspraken te maken over de termijn dat je het betaalde verlof kunt inzetten. Aangezien veel onderwijswerkgevers al betere regelingen hadden voordat de wet er was, denk ik dat er zeker aanvullende afspraken worden gemaakt.”

AOb-leden kunnen voor vragen over het ouderschapsverlof bellen met onze juridische medewerkers. Word lid! 

Meer nieuws