Beeld: Typetank

Pensioenwensen jong en oud lopen sterk uiteen

Deelnemers bij pensioenfonds ABP hebben totaal verschillende voorkeuren over de hoogte van de premie die ze maandelijks willen inleggen en het bedrag dat ze willen ontvangen als ze straks gepensioneerd zijn. Ook schatten weinig ABP-deelnemers juist in hoe hoog hun pensioen wordt.

Dat blijkt uit een rapportage van Apg in opdracht van de sociale partners en ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland waarbij naast ambtenaren, politie en militairen al het onderwijspersoneel is aangesloten.

De AOb komt op voor jouw pensioen. Samen staan we sterker! Word lid. 

Check alle voordelen van het lidmaatschap

Verdeeldheid

Het onderzoek laat vooral verdeeldheid zien. Van de jongeren tot en met 37 jaar wil 60 procent van het ABP een lagere premie en een lagere pensioenuitkering. Ze hebben behoefte aan een zo hoog mogelijk nettoloon. ‘Ik kan het geld nu niet missen’, is één van de reacties. Of: ‘Je hebt na je pensionering minder kosten dan nu.’ Bij oudere deelnemers, vanaf 58 jaar is dat percentage met 42, een stuk lager. Oudere deelnemers willen juist een hogere premie en een hogere uitkering als ze met pensioen zijn. Zij schrijven: ‘Dit biedt zekerheid van een goed inkomen.’

Het onderzoek laat vooral verdeeldheid zien

Ook willen een stuk meer ouderen, 66 procent van hen in totaal, een hogere premie betalen als dat de kans verhoogt om een hoger pensioen te ontvangen. Bij jongeren geeft net iets minder dan de helft (49 procent) dit aan.

Onwetend

Verder blijkt dat veel werkenden en gepensioneerden bij het ABP niet weten hoe hoog de premie eigenlijk is. Een derde heeft geen idee, 55 procent geeft aan dat ze het ‘een beetje’ weten. Vooral ouderen en mensen met hogere inkomens zijn ervan op de hoogte. De helft van de deelnemers weet dat een hogere premie elke maand betekent dat je later een hogere pensioenuitkering ontvangt. 15 procent weet dit niet en 32 procent ‘een beetje’.

Nieuw beleid

Door het nieuwe pensioenstelsel -de Pensioenwet bespreekt de Tweede Kamer deze week- moeten alle pensioenfondsen opnieuw nadenken over hun pensioendoelen, dat is het bedrag dat gepensioneerden maandelijks krijgen, de hoogte van de premie en de kansen inschatten dat ze hun doelen gaan halen.

In het nieuwe stelsel is het resultaat van beleggingen belangrijker, terwijl in het huidige pensioenstelsel de hoogte van het pensioen afhankelijk is van de hoogte van de premie en het rendement. De hoogte van het rendement hangt af van het risico dat je bereid bent te lopen. Het bestuur van ABP en de bonden en werkgeversorganisaties willen daarom weten welke voorkeuren hun deelnemers hebben zodat ze hun nieuwe beleid erop kunnen aanpassen.

‘Wij willen dat er een goed gevulde solidariteitspot komt zodat ‘pech-en gelukgeneraties’ worden voorkomen’

AOb-pensioenadviseur Roelf van der Ploeg: “Pensioen is altijd een driehoek van premie, het risico dat je loopt en de uitkomst. Hoe meer risico, hoe groter de kans op een hogere uitkering. Je kan ook safe spelen en in alleen in staatsobligaties beleggen, maar dan zal de uitkering minder hoog zijn.”

Namens de AOb en FNV denkt Van der Ploeg mee met het ABP over keuzes die gemaakt moeten worden. “Wij willen dat er een goed gevulde solidariteitspot komt zodat ‘pech-en gelukgeneraties’ worden voorkomen”, zegt de pensioenadviseur. “Wij erkennen dat er in het nieuwe stelsel meer schommelingen zullen zijn in de hoogtes van pensioenen, maar het moet geen scheuren opleveren voor hele generaties.”

De AOb komt op voor jouw pensioen. Samen staan we sterker! Word lid. 

Check alle voordelen van het lidmaatschap

Meer nieuws