Afgelopen vier jaar raakten de pabo's gemiddeld 8 procent van hun aanmelders voor oktober alweer kwijt.
Afgelopen vier jaar raakten de pabo's gemiddeld 8 procent van hun aanmelders voor oktober alweer kwijt.

Beeld: Pixabay

Pabo groeit opnieuw, tweedegraads stabiel

Meer dan negenduizend mensen hebben zich halverwege juni aangemeld voor de pabo. Dat is 11 procent meer dan vorig jaar. De teller voor tweedegraads lerarenopleidingen staat op bijna zesduizend aanmelders.

De cijfers zijn nog meer dan andere jaren een indicatie. Corona maakt het koffiedik kijken wat studenten precies gaan doen na de zomer. En het verschil tussen het aantal aanmelders en de daadwerkelijke instromers is groot.

Dagkoersen

De aanmeldcijfers in het hoger onderwijs zijn een soort dagkoersen. Deadline voor aanmelding was dit jaar 1 juni. Volgens de Vereniging Hogescholen (VH) die cijfers naar buiten brengt, zeggen de aantallen hoogstens iets over verwachte groei of krimp per sector. Voor alle hbo-opleidingen in de ‘sector onderwijs’ noteert ze een groei van 5 procent ten opzichte van vorig jaar.

Op verzoek van het Onderwijsblad splitst de VH de cijfers verder uit. De pabo’s doen het goed met halverwege juni dik 900 aanmelders meer dan vorig jaar: dat is 10 procent erbij. De deeltijdopleiding groeit opnieuw het hardst.

Pabo-aanmelders op 15 juni 2020:

2019 2020 Verschil
Voltijd 6415 6956 8 procent
Deeltijd 1922 2279 19 procent
Duaal 317 326 3 procent
Totaal 8654 9561 11 procent

 

Leraar worden in het voortgezet onderwijs is minder populair. Het aantal studenten aan tweedegraads lerarenopleidingen liep in 2019-2020 flink terug. Komend collegejaar lijkt dat te stabiliseren.

Aanmelders voor tweedegraads lerarenopleidingen op 15 juni 2020:

2019 2020 Verschil
Voltijd 4467 4444 -1 procent
Deeltijd 1627 1624 0 procent
Duaal 23 20 -13 procent
Totaal 6117 6088 0 procent

 

‘Pabo’s raken 8 procent kwijt’

Na enig aandringen organiseert de Vereniging Hogescholen haar data zo dat de aanmeldingen, op een enkele dubbeling of gemist persoon na, vergelijkbaar worden met de officiële instroom na de zomervakantie. Wat dan opvalt is dat de pabo ergens onderweg mensen kwijtraakt. Gemiddeld start 8 procent minder studenten aan de pabo dan het aantal mensen dat zich rond deze tijd aanmeldt.

Pabo’s:

2016 2017 2018 2019
Aanmelders half juni 6619 6788 7994 8540
Instroom op 1 oktober 6077 6377 7158 7852
Verschil -8 procent -6 procent -10 procent -8 procent

 

De tweedegraads lerarenopleiding mogen er juist nog studenten bij verwachten: gemiddeld 12 procent meer dan nu.

Tweedegraads lerarenopleidingen:

2016 2017 2018 2019
Aanmelders half juni 6619 6788 7994 8540
Instroom op 1 oktober 7923 7897 7552 6860
Verschil 11 procent 12 procent 12 procent 14 procent
Omdat de VH voor deze vergelijking andere criteria gebruikt, is het totaal aantal aanmelders niet helemaal gelijk aan de aanmelders in de eerste twee tabellen.

‘Als de pabo-toelatingstoetsen niet doorgaan, worden mensen voorwaardelijk toegelaten’

De toelatingstoetsen kunnen voor de pabo het negatieve verschil verklaren. Haal je die niet, dan mag je niet beginnen. Al zal dat dit jaar minder meespelen, vertelt Eva Kloosterman, persvoorlichter van de Vereniging Hogescholen: “We weten nog niet of iedereen wel genoeg mogelijkheden krijgt om de toelatingstoets voor de pabo te maken. Die studenten worden dan wel voorwaardelijk toegelaten. Dat zal dit jaar een positief effect hebben op het aantal mensen dat start aan de pabo.” De lerarenopleidingen richting het voortgezet onderwijs lijken juist veel late beslissers te trekken.

Steeds minder pabo-afgestudeerden

Een toename van het aantal studenten zegt nog weinig over het aantal bevoegde leraren in de toekomst. De pabo’s bijvoorbeeld geven steeds minder diploma’s af. In 2014 ontvingen nog 4143 personen een bevoegdheid voor leraar primair onderwijs, in 2018 – het laatste jaar waarover de VH cijfers heeft – waren dat er 3602. Zij-instromers die een gesubsidieerd onderwijstraject volgen worden niet meegenomen in VH-data.

Meer lezen over het hoger onderwijs: Dure internationale schakeljaren onder vuur

 

 

Meer nieuws