Eind juni stonden er meer studenten ingeschreven voor een deeltijdopleiding aan de pabo dan vorig jaar rond dezelfde tijd.
Eind juni stonden er meer studenten ingeschreven voor een deeltijdopleiding aan de pabo dan vorig jaar rond dezelfde tijd.

Beeld: Pixabay

Meer belangstelling voor deeltijdopleidingen pabo

Er zijn vergeleken met vorig jaar meer aspirant-studenten die zich voor aankomend studiejaar 2019/2020 hebben aangemeld bij één van de pabo’s om leerkracht in het basisonderwijs te worden. Het aantal inschrijvingen ligt 7 procent hoger dan vorig jaar. De groei is te danken aan de inschrijvingen bij de deeltijdopleidingen.

Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs, verstrekt door de Vereniging Hogescholen.

Eind juni stonden er in totaal 8668 jongeren aan één van de pabo’s ingeschreven. Vorig jaar waren het rond dezelfde tijd 8131 jongeren die een studie aan de pabo zagen zitten. Het gaat om de voorlopige belangstelling voor een pabo-opleiding, het zijn nog niet de definitieve instroomcijfers.

Deeltijdopleidingen

De groei zit bij de deeltijdopleidingen en zij-instromers, constateert Arie Vonk, projectleider bij 10voordeleraar, een landelijke samenwerking binnen de lerarenopleidingen. Er zijn voor het komende studiejaar 22 procent meer studenten dan vorig jaar die aan een deeltijdopleiding willen beginnen. In totaal stond de teller in juni op 2052 inschrijvingen voor de deeltijdopleiding.

Stabilisatie

Volgens Vonk stabiliseert de belangstelling voor de reguliere voltijdopleidingen. Het aantal aanmeldingen bleef nagenoeg gelijk aan vorig jaar. “In 2014, toen de toelatingstoetsen werden ingevoerd bij de pabo, liep het aantal inschrijvingen fors terug. In de tussentijd is deze instroom weer aangetrokken. Dit jaar zien we een stabilisering van de inschrijving van de voltijd- en juist een toename bij de deeltijdopleidingen. Die zijn aantrekkelijk geworden voor veel studenten. Vroeger was het hoofdspoor toch vooral de voltijdopleidingen en werd de deeltijdopleiding een beetje weggestopt. Daar is meer aandacht voor gekomen, pabo’s spelen hier gezamenlijk op in.

Vorig jaar was er juist nog een forse toename te zien in het aantal inschrijvingen bij de voltijdopleiding voor de pabo.

Meer nieuws