Onderwijsminister Dennis Wiersma (midden) nam vanmiddag op het Haagse Segbroek College 16 duizend protesthandtekeningen in ontvangst van AOb-bestuurders Kim van Strien en Jelmer Evers (rechts). Foto redactie Onderwijsblad
Onderwijsminister Dennis Wiersma (midden) nam vanmiddag op het Haagse Segbroek College 16 duizend protesthandtekeningen in ontvangst van AOb-bestuurders Kim van Strien en Jelmer Evers (rechts). Foto redactie Onderwijsblad

Onderwijsvakbonden voeren actie in heel Nederland

Onder gejoel van actievoerende docenten overhandigde AOb-hoofdbestuurder Kim van Strien vanmiddag in Den Haag een lege boodschappentas aan Dennis Wiersma. Even daarvoor had de onderwijsminister al een borsthoge rol met protesthandtekeningen in ontvangst genomen, die onderwijsvakbonden hebben verzameld onder het personeel.

De 16 duizend handtekeningen bewijzen dat leraren en docenten in Nederland niet van plan zijn om zich erbij neer te leggen dat het kabinet geen geld wil vrijmaken voor een volledige inflatiecorrectie in de onderwijssalarissen. Tegelijkertijd met de actie in Den Haag waren er vandaag protestacties in Groningen, Zwolle, Maastricht en Amsterdam. Die acties begonnen pas aan het einde van de middag, om de eindexamens te ontzien.

Met acties hebben de onderwijsvakbonden kracht bijgezet aan hun eis van minimaal 12 procent loonsverhoging in het primair en voortgezet onderwijs. Als het kabinet het geld daarvoor niet beschikbaar stelt, volgen er stakingen in september, zo waarschuwden AOb-bestuurders Jelmer Evers (voortgezet onderwijs) en Thijs Roovers (primair onderwijs) vanochtend al.

‘Ik snap dat jullie hier staan. Want je loopt ook in de supermarkt en ziet alles duurder worden. Dank voor deze handtekeningen, ik heb de oproep gehoord’

De lege boodschappentas die Wiersma in ontvangst nam op de trappen voor de ingang van het Haagse Segbroek College, typeert volgens Van Strien hoe docenten straks de supermarkt uitlopen, als het kabinet doorgaat op deze weg. “Ik snap dat jullie hier staan”, had Wiersma even daarvoor gezegd. “Want je loopt ook in de supermarkt en ziet alles duurder worden.” De minister deed geen toezeggingen, maar beloofde dat hij het verzoek van de vakbonden zal meenemen naar het kabinet. “Dank voor deze handtekeningen, ik heb de oproep gehoord.”

Groene hesjes

In afwezigheid van de rector heette aardrijkskundedocent Martin Bakker afgevaardigden uit alle geledingen van het onderwijs vanmiddag welkom in Den Haag. De eis van 12 procent loonsverhoging wordt immers ondersteund door onderwijsvakbonden FNV, CNV en FvOv. Ook de werkgevers hebben zich bij de actie aangesloten, omdat ook zij van mening zijn dat er vanuit Den Haag onvoldoende geld beschikbaar is om onderwijspersoneel een goed loonbod te kunnen doen.

Voorzitters Freddy Weima van de PO-raad en Henk Hagoort van de VO-raad voeren op het podium beiden het woord. “Het is even wennen hier tussen de groene hesjes”, zegt Hagoort. “Maar het kabinet brengt ons dan ook in een onmogelijke positie. Ik roep de minister ertoe op om de referentieraming naar boven bij te stellen. Zo lang dat niet gebeurt zal ik hier tussen de groene hesjes blijven staan en misschien doe ik er straks nog één aan.”

AOb-bestuurder Van Strien belooft dat ze bij een volgende actiedag een groen hesje voor de werkgevers zal meenemen en sluit af met een waarschuwing: “Als we die 12 procent niet krijgen, dan zie ik jullie allemaal in september weer.”

Zwaarder beroep

Kort voor de manifestatie vertelt aardrijkskundedocent Bakker dat ook het Segbroek College last heeft van het ‘enorme’ tekort aan leraren. “Het invullen van alle vacatures is bij ons niet gelukt voor Nederlands en Wiskunde. Dat tekort moeten wij als zittende docenten opvangen en dat maakt het beroep zwaarder.”

‘Het invullen van alle vacatures is bij ons niet gelukt voor Nederlands en Wiskunde. Dat tekort moeten wij als zittende docenten opvangen en dat maakt het beroep zwaarder’

Bakker begrijpt niet waarom andere publieke sectoren 10 tot 12 procent erbij krijgen, maar niet het onderwijs. Hij ziet op school weliswaar niet dat jonge collega’s acute geldproblemen hebben, “maar ze komen niet toe aan het opbouwen van een toekomst, een leven met hun partner. Een huurwoning is ook hier in Den Haag nauwelijks te vinden.”

Om de ernst van de situatie te illustreren vertelt Bakker dat hij in de afgelopen week in de fietsenstalling van de docenten een tas heeft gezien die fietsbezorgers van Über Eats gebruiken. Misschien heeft een van de docenten er een baan bij, speculeert hij. “En anders is die tas vast van één van onze stagiairs, want van hen weten we sowieso dat ze niet kunnen rondkomen van wat ze in het onderwijs verdienen.”

Meer informatie vind je op de actiepagina.

Meer nieuws