Beeld: Typetank

Onderwijspersoneel heeft bij vaccinatie vrije keuze

Ondanks de wens van de AOb krijgt onderwijspersoneel voorlopig geen voorrang bij het vaccineren. Maar wat zijn eigenlijk je rechten en verplichtingen, als het zover is?

Niet het onderwijspersoneel, maar zorgmedewerkers, mensen met een medisch risico en mensen vanaf zestig jaar hebben voorrang in de lopende vaccinatiecampagne. Werkgevers kunnen onderwijspersoneel niet tot een vaccinatie verplichten. Dat is in strijd met het recht op lichamelijke integriteit. Een werkgever kan wel het verzoek tot vaccinatie bij je neerleggen. Je beslist uiteindelijk zelf en je mag het verzoek dus ook weigeren.

Werkgevers kunnen onderwijspersoneel niet tot een vaccinatie verplichten

In uitzonderlijke gevallen zou het wel van je gevraagd kunnen worden om je te laten vaccineren. Bijvoorbeeld wanneer je werkt met zeer kwetsbare leerlingen of collega’s en het vanwege medische redenen niet mogelijk is om de voorzorgsmaatregelen -anderhalve meter afstand, mondneusmaskers- na te leven. Zelfs dan moet er eerst gekeken worden of je dezelfde werkzaamheden niet op andere (digitale) wijze kunt uitvoeren, of dat je (tijdelijk) andere vervangende werkzaamheden krijgt.

Ontslag

Omdat onderwijspersoneel zelf een besluit mag nemen kan een werkgever je ook niet ontslaan, omdat je je niet wilt laten vaccineren. De werkgever mag ook geen loon inhouden als een werknemer zich ziekmeldt en besmet is met corona. Ook niet wanneer de werknemer bewust de keuze heeft gemaakt zich niet te laten vaccineren. Dit mag alleen als de ziekte opzettelijk door de werknemer is veroorzaakt. Volgens de rechter is hier niet snel sprake van.

Gegevensbescherming

Werkgevers mogen je niet vragen of je gevaccineerd bent en als ze dat toch doen, hoef je geen antwoord te geven. De informatie of je al dan niet gevaccineerd bent is een bijzonder persoonsgegeven in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het oordeel over eventuele inzetbaarheid van een werknemer in relatie tot het vaccin, is voorbehouden aan de bedrijfsarts of arbodienst.

Meer vragen over vaccineren? Bekijk onze veelgestelde vragen over het coronavirus. 

Meer nieuws