Beeld: Fred van Diem

Onderwijsbonden: nieuwe acties onvermijdelijk

De peilingen van onderwijsbonden geven een eenduidig beeld: leden willen doorgaan met de acties in het primair onderwijs. Dat blijkt uit raadplegingen van de achterbannen van de AOb, FvOv, CNV Onderwijs en FNV Overheid. Er moet meer geld komen voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.

De bonden vormen samen met PO in Actie, de werkgeversorganisatie PO-raad en AVS het PO-front. Het front komt donderdagavond bij elkaar om de strategie voor de korte en lange termijn te bespreken, om zo het gezamenlijke doel te bereiken.

“Leden bepalen ons beleid. Uit onze enquête blijkt dat 97 procent vindt dat we moeten doorgaan met actievoeren, nu in het regeerakkoord onvoldoende geld naar het primair onderwijs gaat”, zegt Loek Schueler voorzitter van CNV Onderwijs. Eerder al liet de peiling van de AOb, FNV Overheid en FvOv een zelfde beeld zien. AOb bestuurder Eugenie Stolk vult aan: “Daarom gaan we verder. Acties op korte termijn liggen voor de hand, mogelijk staken.”

AOb-bestuurder Eugenie Stolk: “Daarom gaan we verder. Acties op korte termijn liggen voor de hand, mogelijk staken.”

Minister

De vakbonden willen zo snel mogelijk met de nieuwe minister van onderwijs Arie Slob bespreken of financiële meevallers kunnen worden ingezet om versneld te investeren in werkdrukverlichting en salarisverhoging.

De eisen van het PO-front zijn duidelijk; 900 miljoen euro voor salaris en 500 miljoen euro voor werkdrukverlichting. Dit is niet alleen belangrijk voor de leraren van nu, maar ook om het stijgende lerarentekort een halt toe te roepen. Het beroep moet aantrekkelijk zijn, daar is geld voor nodig en dat is in het belang van de hele samenleving.

Te weinig en te laat

Het huidige kabinet zegde 500 miljoen euro toe voor werkdrukverlichting. Maar in feite is er voor 2018 maar 10 miljoen euro gereserveerd en zal er pas over vier jaar 430 miljoen euro vrijkomen voor werkdrukverlichting, dat vinden de vakbondsleden veel te weinig en veel te laat. Aan de eisen rondom salaris wordt niet voldaan, van de geëiste 900 miljoen euro is slechts 270 miljoen euro toegezegd.

Meer nieuws