AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen
AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen

AOb: ‘Kabinet biedt leraren structureel te weinig’

De AOb beraadt zich op verdere acties nu blijkt dat het snel oplopende lerarentekort in het primair onderwijs niet eens wordt genoemd in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

“Het lijkt wel of de onderhandelaars de afgelopen maanden onder een steen hebben geleefd”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. “De 270 miljoen euro die is toegezegd dankzij de acties van het PO-front is een eerste stapje, geen structurele oplossing. Wie geen structureel plan van aanpak heeft voor het lerarentekort in basis- en voortgezet onderwijs, weet dat klassen worden volgepropt en kinderen naar huis gestuurd.”

Chantage

Al eerder had de AOb aan de onderhandelaars laten weten dat de 270 miljoen euro voor salarissen onvoldoende was. Nu blijkt bovendien dat het kabinet voorwaarden koppelt aan de extra middelen. “Het geld komt er alleen als het onderwijspersoneel geen aanvulling meer krijgt op een eventuele ww-uitkering. Dus het bedrag is niet alleen te weinig, de sociale partners worden er ook nog eens mee gechanteerd. Als het kabinet dit soort deals wil sluiten, moet het plaatsnemen aan de cao-tafel.”

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: “Het geld komt er alleen als het onderwijspersoneel geen aanvulling meer krijgt op een eventuele ww-uitkering. Dus het bedrag is niet alleen te weinig, de sociale partners worden er ook nog eens mee gechanteerd.”

Ook op het punt van werkdrukbestrijding zakt Rutte III door het ijs: de vorige week gelekte 500 miljoen euro extra is komend jaar in werkelijkheid 10 miljoen euro. Pas in 2021 is het volledige bedrag – 430 miljoen euro* – een feit. Verheggen: “Daarmee is het een halfbakken maatregel: het probleem is nu al urgent en op de schaal van het primair onderwijs heeft een plus van tien miljoen euro nauwelijks effect.”

Vervolgacties

Vorige week organiseerde de AOb met de partners van het PO-front de grootste eendaagse onderwijsstaking ooit: 70 duizend leraren uit het primair onderwijs staakten voor een lagere werkdruk en hoger salaris. Kosten van die twee noodzakelijke investeringen: 1,4 miljard euro. Verheggen: “We wilden het regeerakkoord afwachten voordat we een vervolg zouden plannen. Maar de koers lijkt mij duidelijk: snel met de andere bonden, PO in Actie en de werkgevers om de tafel om vervolgacties te plannen.”

De vraag hoe die er uit moeten zien, legt de AOb eerst voor aan zijn leden. “Er gaat morgen een enquête de deur uit naar al onze leden in het primair onderwijs waarin verschillende mogelijkheden worden geopperd. Ook gaan AOb-consulenten van de bond langs de scholen om ideeën op te halen, zodat we de verontwaardiging van onze sector kunnen omzetten in concrete acties.”

Andere sectoren

Over acties vanuit de andere onderwijssectoren worden de komende tijd knopen doorgehakt. “Dat gaan we met onze leden bespreken. Maar het kan het kabinet toch niet zijn ontgaan dat in bijvoorbeeld in sommige vakken in het voortgezet onderwijs enorme tekorten zijn? Wij hebben begin dit jaar een manifest over werkdruk en het salarisstappenplan gepresenteerd over alle sectoren. We zijn toen tot de slotsom gekomen dat het onderwijs 6 miljard euro extra nodig heeft om de arbeidsmarkt te normaliseren. Uit het vandaag gepresenteerde regeerakkoord blijkt dat het gevoel van urgentie om maatregelen te nemen niet is doorgedrongen tot het formatieoverleg”, zegt Verheggen. “Kennelijk bevond men zich in een parallel universum.”

“Uit het vandaag gepresenteerde regeerakkoord blijkt dat het gevoel van urgentie om maatregelen te nemen niet is doorgedrongen tot het formatieoverleg. Kennelijk bevond men zich in een parallel universum.”

Op sommige onderdelen ziet de AOb de samenwerking met meer vertrouwen tegemoet. “We zijn benieuwd naar de ideeën over differentiatie van de lerarenopleidingen. Daar zijn we zelf ook al een tijdje mee bezig. Zolang er maar niet aan de bevoegdheidseisen wordt getornd. Ook zijn we blij met het eind van de cascadebekostiging in het mbo, die onderwijsambities voor veel mensen dwarsboomt omdat mbo-instellingen geen geld krijgen voor mensen die zich al eens in een beroepsopleiding hebben verslikt.”

*het regeerakkoord rept van 450 miljoen euro voor werkdrukvermindering, maar reserveert daar alvast 20 miljoen euro uit voor het kleine scholenbeleid

Meer nieuws