Onderwijspersoneel houdt spandoeken vast waarin ze de minister oproepen om te investeren in onderwijs.
Onderwijspersoneel houdt spandoeken vast waarin ze de minister oproepen om te investeren in onderwijs.

Beeld: Fred van Diem

‘Onderwijs moet echt topprioriteit worden, acties gaan door’

“De staking van woensdag was dankzij de inzet van alle schoolteams, ouders en besturen een waanzinnig succes”, zegt vicevoorzitter Eugenie Stolk. “We hebben met zijn allen laten zien dat er een enorm maatschappelijk probleem is dat structureel opgelost moet worden. Het lerarentekort ontregelt de scholen, tast de kwaliteit aan en vergroot de ongelijkheid.” De AOb zet daarom de acties door, in de loop van volgende week komt daar meer nieuws over.

Het debat over de onderwijsbegroting stelt namelijk enorm teleur. Naast de 460 miljoen euro incidenteel geld wil het kabinet niet structureel investeren in onderwijs, maakte onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) gisteren duidelijk in de Tweede Kamer.

“Wat hem betreft is dit het voor deze kabinetsperiode”, constateert Tamar van Gelder, AOb-bestuurder en tevens actiecoördinator. “Alsof dit kabinet is uitgeregeerd. Dat kan natuurlijk niet het geval zijn. De nood op de scholen is hoog. De loonkloof tussen po en vo is niet gedicht. Het voortgezet onderwijs kan met eenmalig geld niet de werkdruk oplossen.”

AOb-bestuurder Tamar van Gelder: ‘Alsof dit kabinet is uitgeregeerd. Dat kan natuurlijk niet het geval zijn. De nood op de scholen is hoog.’

Van Gelder waarschuwt wel dat ook met het -eventueel- structureel maken van de 460 miljoen het onderwijs nog niet uit de problemen is. “In maart staakten we voor een investeringsplan van vier miljard. Dat is nog steeds ons uiteindelijke doel. Om de allerergste nood op de scholen aan te pakken is er daarna de eis van een noodpakket neergelegd van ruim 400 miljoen euro. Ik herhaal, een noodpakket. Dus ook als de 460 miljoen euro eenmalig door moties of amendementen op de onderwijsbegroting wel structureel wordt, dan zijn we er nog niet. Als er vervolgens geen geld voor een structureel investeringsplan komt, staken we structureel.”

Lange adem

Volgens vicevoorzitter Eugenie Stolk vraagt dat om acties van lange adem. “Wil het onderwijs weer zijn werk kunnen doen, dan zullen we ook naar de langere termijn kijken en ná het noodpakket in een nieuw regeerakkoord moeten zorgen dat onderwijs topprioriteit wordt.”

Als toetje van het onderwijsdebat werden donderdagavond moties en amendementen ingediend. Politieke partijen stemmen dinsdag over de moties en moeten dan kleur bekennen, de amendementen komen pas in de loop van december aan bod. De AOb zal de belangrijkste moties en amendementen eruit halen, via sociale media delen en voorzien van een stemadvies. “Zo zijn er nog een paar muizengaatjes om structureel geld voor het noodpakket te krijgen”, zegt vicevoorzitter Eugenie Stolk.

Beïnvloeden

De AOb zal via Twitter en Facebook laten zien welke moties en amendementen onze steun krijgen. Al het onderwijspersoneel kan dan via sociale media de politieke partijen beïnvloeden die twijfelen over structureel geld. Stolk: “Leraren, ondersteuners en schoolleiders waren woensdag luid en duidelijk aanwezig, we laten de politiek nu niet met rust. Onderwijs moet écht topprioriteit worden. De acties gaan door, in de tweede helft van volgende week vertellen we daar meer over. Bij het vormgeven van de acties betrekken we natuurlijk onze leden.”

Meer nieuws