De speerpunten van de AOb tijdens de nieuwe onderhandelingen zijn: loon, werkdruk, duurzame inzetbaarheid en carrièreperspectief.
De speerpunten van de AOb tijdens de nieuwe onderhandelingen zijn: loon, werkdruk, duurzame inzetbaarheid en carrièreperspectief.

beeld: typetank

Onderhandelingen nieuwe cao mbo van start

De bonden en de werkgeversorganisatie MBO-raad beginnen vanavond aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao. AOb-bestuurder Henrik de Moel zet in op een loonsverhoging met koopkrachtbehoud, meer docenten in de LC-salarisschaal en hij wil stappen zetten zodat oudere collega’s gezond hun pensioen halen

“We hebben tijdens deze onderhandelingsronde meerdere speerpunten”, zegt De Moel. Allereerst wil de bestuurder zorgen dat alle mbo-medewerkers een loonsverhoging krijgen mét koopkrachtbehoud, omdat de inflatie op dit moment hoog is. “Dit is een eis die FNV-breed is in alle sectoren.”

Samen krijgen we meer voor elkaar tijdens cao-onderhandelingen. Word lid! 

Check alle voordelen van het lidmaatschap

Meer LC-docenten

Specifiek voor het mbo zijn de carrièreperspectieven voor docenten. Die moeten beter, zo was ook al in eerdere cao’s overeengekomen. Meer docenten moeten doorstromen naar de hogere salarisschaal LC vanuit LB. “Buiten de randstad zit 60 procent van de docenten nog in een LB-salarisschaal”, zegt de onderhandelaar. “Er is 90 miljoen euro nodig om de carrièreperspectieven te verbeteren. Samen met de werkgevers lobbyen we hiervoor in Den Haag.”

Duurzame inzetbaarheid

Een ander groot punt is duurzame inzetbaarheid. “Het blijkt dat het lastig is voor mbo-medewerkers om het tot hun pensioen vol te houden”, zegt De Moel. “Daar moeten we dus echt stappen in zetten.” De AOb wil daarom een vitaliteitsafspraak, waarbij oudere collega’s op een verantwoorde wijze hun pensioen kunnen halen.

Digitaal werken, ouderschapsverlof

De werkdruk voor alle medewerkers staat ook op de agenda net als afspraken over digitaal werken. “We willen dat goed vastleggen en aan welke voorwaarden er dan voldaan moet worden. Met de pandemie was het natuurlijk verplicht, maar we moeten goed kijken hoe we hier nu verder mee omgaan.” De onderhandelaars nemen ook de reiskosten onder de loep tijdens deze onderhandelingsronde. “Dat is terecht nu een thema”, vindt De Moel, vanwege de oplopende brandstofprijzen. De nieuwe wet voor het ouderschapsverlof -die ingaat vanaf 1 augustus 2022- zal tijdens de onderhandelingen worden besproken door de cao-partijen.

De huidige cao loopt nog tot 1 mei 2022.

Word lid! Samen staan we sterker aan de onderhandelingstafel. 

Meer nieuws