De onderhandelingen voor een nieuwe cao-vo zijn geschorst.
De onderhandelingen voor een nieuwe cao-vo zijn geschorst.

Beeld: Typetank

Onderhandelingen cao voortgezet onderwijs opgeschort

De gesprekken voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. De AOb, de andere bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad willen de kabinetsformatie afwachten. Er is meer structureel geld voor het voortgezet onderwijs nodig, volgens AOb-bestuurder Henrik de Moel.

De Moel zit namens de AOb aan de overlegtafel in het voortgezet onderwijs. Sinds afgelopen januari waren de onderhandelingen begonnen om te komen tot een nieuwe cao.

Investeringen

“We komen tot de conclusie dat het niet mogelijk is om tot een goed pakket aan afspraken te komen”, zegt De Moel. Daarom doen de onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie VO-raad een dringende oproep aan het toekomstige kabinet om te investeren in het voortgezet onderwijs. Investeringen moeten ervoor zorgen dat de onderwijskwaliteit verbetert, de kansenongelijkheid afneemt, docenten meer tijd en professionele ruimte krijgen en de werkdruk daalt. De Moel: “Onze collega’s vinden de werkdruk een groot probleem. Dit kun je op verschillende manieren oplossen, bijvoorbeeld kleinere klassen, maar dan is daar wel structureel geld voor nodig”, zegt de AOb-bestuurder.

‘We komen tot de conclusie dat het niet mogelijk is om tot een goed pakket aan afspraken te komen’

Incidenteel

Onlangs presenteerden demissionair onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob het Nationaal Onderwijs Programma. Een pakket van 8,5 miljard euro dat naar het hele onderwijs gaat. “Dit gaat om incidenteel geld en is vooral bedoeld om de onderwijsachterstanden weg te werken”, zegt De Moel. “Een thema als de werkdruk moet grondig worden aangepakt.”

Inzet

De AOb wil tijdens deze onderhandelingen een forse loonsverhoging afspreken, de werkdruk verlagen en afspraken maken over levensfasebewust personeelsbeleid voor alle leeftijdscategorieën. Bijvoorbeeld een generatiepact waarbij oudere collega’s gezond aan het werk kunnen blijven en loondoorbetaling voor partners die bij de geboorte van hun kind het partnerverlof opnemen.

Wanneer de onderwijsorganisaties verder praten is nog onduidelijk. De huidige cao is stilzwijgend verlengd en loopt nog tot het einde van dit kalenderjaar. Alle afspraken uit die cao gelden dus nog voor alle onderwijsmedewerkers. “Wij willen een cao sluiten die zorgt voor verbeteringen op de werkvloer”, zegt De Moel. “We zetten ons hiervoor in. Wanneer er verdere ontwikkelingen zijn komen we terug bij onze leden.”

Meer nieuws