De cao hbo is stilzwijgend verlengd. De afspraken blijven gelden totdat er een nieuwe cao is afgesproken.
De cao hbo is stilzwijgend verlengd. De afspraken blijven gelden totdat er een nieuwe cao is afgesproken.

Beeld: Nino Maissouradze

Onderhandelingen cao-hbo kosten meer tijd

Het cao-overleg in het hbo duurt langer. Dat maken de bonden en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen vandaag bekend.

De huidige cao loopt tot 1 april 2023. De AOb is begin maart samen met de andere cao-partijen – FNV, FvOv, CNV Onderwijs en de Verenging Hogescholen – begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao.

De afgelopen periode hebben de delegaties de voorstellen aan elkaar toegelicht. Daarbij is afgesproken de voorstellen in werkgroepen nader uit te werken, om te komen tot (concept)teksten voor opname in de nieuwe cao.

Zomer

Dat proces is niet voor 1 april 2023 afgerond. De intentie is om zo snel mogelijk, maar vóór de zomer tot een akkoord te komen. Tot die tijd lopen de bestaande afspraken gewoon door. Op grond van de Wet op de cao is de huidige cao stilzwijgend verlengd met maximaal een jaar. Dat betekent dat alle afspraken ook ná 1 april van kracht blijven totdat er een nieuwe cao is.

Meer weten over de cao-onderhandelingen? Lees de inzet van de AOb.
Samen staan we sterker aan de onderhandelingstafel en kunnen we meer invloed uitoefenen.
Word lid van de AOb!

Meer nieuws