Medewerkers bij onderzoeksinstellingen krijgen een loonsverhoging in 2022 en 2023.
Medewerkers bij onderzoeksinstellingen krijgen een loonsverhoging in 2022 en 2023.

Beeld: Pixabay

Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao onderzoekinstellingen

Een loonsverhoging en aanvullende afspraken over het ouderschapsverlof. Dat zijn de twee grootste afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor werknemers die werken bij een onderzoekinstelling. AOb-onderhandelaar Donald Pechler: “Het is een gunstig akkoord, ik leg dit positief voor."

Volgende maand vanaf 1 augustus 2022 zien alle medewerkers een structurele loonsverhoging van 4 procent terug op hun loonstrook. Daarnaast krijgen zij in deze maand een eenmalige uitkering van 1050 euro bruto bij een voltijdbaan. Parttimers ontvangen deze uitkering naar rato. De uitkering is een tegemoetkoming, omdat de laatste cao al op 31 december 2021 was afgelopen. Pechler: “Het is een compensatie van de zeven maanden dat er nog geen cao was voor het gemiste loon.” Daarnaast spraken de onderhandelaars voor alle medewerkers ook al een salarisverhoging af van 2 procent per 1 januari 2023.

Medewerkers bij onderzoekinstellingen krijgen vanaf 1 augustus 2022 een loonsverhoging van 4 procent en op 1 januari 2023 een verhoging van 2 procent

De looptijd van de cao is 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023. Dat de cao halverwege 2023 verloopt, is bewust gedaan. “Dan hebben wij voldoende zicht op de loonruimte van dat jaar en wat er nog bovenop de 2 procent komt die voor januari 2023 is afgesproken”, zegt Pechler. “Er is dan voldoende tijd om een nieuwe cao af te spreken.”

Beide partijen spraken af om ook na te denken om de cao inclusiever en meer divers te maken. “Denk dan aan verlof voor medewerkers die transgender zijn en in transitie gaan. Of verlof bij religieuze feestdagen, anders dan alleen de christelijke, zoals het Suikerfeest.” In deze cao zijn daar nog geen afspraken over gemaakt, maar de werkgevers en de bonden willen dat in een volgende cao wel vastleggen.

Ouderschapsverlof

Tijdens deze cao-onderhandelingen was het ouderschapsverlof ook een belangrijk thema. Dit komt omdat er vanaf 2 augustus 2022 een nieuwe wet gaat gelden die ouders in heel Nederland twee maanden betaald ouderschapsverlof geeft tegenover 70 procent van het UWV-dagloon in het eerste levensjaar van het kind.

Werknemers bij onderzoekinstellingen hadden voor deze wet al recht op een gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof voordat hun kind vier jaar wordt. In totaal hebben medewerkers recht op 26 weken ouderschapsverlof, hiervan zijn 13 weken betaald tegenover 55 procent van het loon als dit verlof tijdens de eerste vier levensjaren wordt opgenomen. Door de wetswijziging ontvangen medewerkers bij onderzoekinstellingen nu een hoger percentage van 70 procent van hun salaris wanneer ze het verlof in het eerste levensjaar opnemen. Mochten er van de betaalde 13 weken dan nog uren overblijven nadat het kind één jaar is, dan kunnen werknemers dit opnemen totdat het kind vier jaar is geworden. Alleen dan geldt de oude regel met het lagere percentage van 55 procent.

AOb-onderhandelaar Donald Pechler: ‘Het is een gunstig akkoord, ik leg dit positief voor’

Raadpleging

Het akkoord leggen de bonden en de werkgeversverenging WVOI nu voor aan de achterbannen. Alle AOb-leden die werken bij een onderzoekinstelling zullen een mail ontvangen met een peiling waarin zij kunnen laten weten wat ze van de afspraken vinden. De peiling is open tot 20 juli 17.00 uur.

Samen staan we sterker aan de onderhandelingstafel. Word lid van de AOb! 

Check alle voordelen van het lidmaatschap

Meer nieuws

Flex zit privéleven in de weg

Tijdelijke contracten in het universitair onderwijs hebben grote invloed op het privéleven van docenten en onderzoekers. “Omdat mijn baan onzeker was, kon ik voor mijn... LEES VERDER