Onderhandelaarsakkoord cao vo: 1,8 procent loonsverhoging

Een structurele loonsverhoging van 1,8 procent: dat is het resultaat dat de vakbonden en werkgevers in het voortgezet onderwijs na lang onderhandelen hebben bereikt. “Het is overduidelijk dat Den Haag nu ook in het voortgezet onderwijs moet investeren”, waarschuwt AOb-bestuurder Jelmer Evers alvast.

De loonsverhoging (1,5 procent structureel plus 0,33 procent eindejaarsuitkering structureel) gaat met terugwerkende kracht in per 1 oktober dit jaar. Daarnaast ontvangt elke werknemer een eenmalige uitkering van 800 euro afhankelijk van de duur van het dienstverband in 2021 en de hoogte van de betrekkingsomvang. Er is voor een bedrag gekozen, in plaats van een percentage, als compensatie voor de periode 1 januari tot 1 oktober 2021. Dat is gunstiger voor collega’s met een lager inkomen.

De onderhandelingen over de cao zaten maandenlang muurvast. Dat heeft te maken met de langdurige formatie, maar ook met de cao-tafel zelf. “De bonden kregen geen inzicht in het bedrag dat beschikbaar is – een bedrag dat staat in de zogenoemde ‘ruimtebrief’ van het kabinet”, zegt Evers. “Het is in ieder geval duidelijk dat er onvoldoende geld is om de salarissen te verhogen én de werkdruk aan te pakken.”

‘De energiekosten stijgen, de inflatie ook, de dure feestdagen staan voor de deur: er moest iets gebeuren’

De reden dat er uiteindelijk een onderhandelaarsakkoord is bereikt, is dat dit geld beschikbaar komt voor het onderwijspersoneel. “Het verdwijnt anders weer in de lumpsum. Een loonsverhoging heeft al te lang op zich laten wachten”, zegt Evers. “De energiekosten stijgen, de inflatie ook, de dure feestdagen staan voor de deur: er moest iets gebeuren.”

Werkdruk

Volgens de AOb-bestuurder is er voor het voortgezet onderwijs een forse structurele investering nodig. “Voor verbetering van de lonen én met name voor het aanpakken van de werkdruk. Er moet bijvoorbeeld echt dringend geld komen om de klassen te verkleinen en voor betere begeleiding en professionalisering. Werken in het vo moet aantrekkelijker gemaakt worden, want het lerarentekort neemt schrikbarende vormen aan.”

Actie

De AOb richt zich op Den Haag. Evers: “Als er geen investeringen komen gaan we actie voeren. Maar we moeten nu eerst ook met zijn allen duidelijk maken dat het zo niet langer kan, dan komt de politiek in beweging. “

‘We moeten nu eerst met zijn allen duidelijk maken dat het zo niet langer kan, dan komt de politiek in beweging’

Er ligt ook een echte kans. “De formatie is nog bezig, en onderwijspartij D66 heeft beloofd echt in te zetten op onderwijs. Ik wil ze aan die belofte houden”, zegt Evers. “Daar gaan we de formatietafel op aanspreken en we roepen onze leden op om van zich te laten horen.”

Voorjaar

De ervaring in het primair onderwijs laat zien dat actievoeren werkt. Evers: “Dat kunnen wij in het vo óók. Dus ik zeg: doe mee en kom in actie. Dat zal nodig zijn om in het voorjaar tot een goed cao-akkoord te komen over werkdruk.”

Alle vo-leden van de AOb ontvangen vandaag een mail met een link naar de stemming over dit onderhandelaarsakkoord. Zij mogen laten weten wat zij vinden van deze loonsverhoging. Daarna zal de sectorraad een klap geven op het bereikte akkoord.

Op 20 en 27 oktober houdt de AOb online bijeenkomsten waar leden in gesprek kunnen met de onderhandelaars. Meld je aan! 

Meer nieuws