In gesprek over het onderhandelaarsakkoord VO

Locatie Online via Teams
Datum 27 oktober 2021

Na een lang en moeizaam cao-traject is er een onderhandelaarsakkoord voor het VO bereikt. De AOb gaat graag met haar leden in gesprek over het proces, het bereikte akkoord en de vervolgstappen.