De cao voor Nederlands Universiteiten is definitief.
De cao voor Nederlands Universiteiten is definitief.

Beeld: Typetank

Nipte meerderheid stemt in met nieuwe cao universiteiten

De nieuwe cao voor de Nederlandse universiteiten is door AOb-leden aangenomen met een nipte meerderheid. In totaal stemde 58,8 procent voor de nieuwe cao, 41,2 procent wees het akkoord af. De AOb-sectorraad, die het definitieve oordeel geeft, stemde in met het akkoord.

Half mei maakten de onderhandelaren bekend dat er een akkoord was bereikt voor een nieuwe cao. Afgesproken was onder meer een loonsverhoging voor alle universiteitsmedewerkers van 4 procent en een onderzoek naar de verbetering van de rechtspositie van docenten aan universiteiten. Alle instellingen moeten daaraan meedoen.

Schuurt

Een flink deel van de AOb-leden stemde tegen het akkoord. Zij vinden allereerst de loonsverhoging van 4 procent te laag. “Dat komt door de hoge inflatie waardoor 4 procent te weinig compensatie biedt”, zegt AOb-sectorbestuurder Donald Pechler.
Maar, de meeste weerstand betrof de studie-afspraak. Veel liever hadden de tegenstemmers een concrete cao-afspraak gezien over vaste banen voor docenten. Pechler: “Het schuurt enorm: we zien collega’s vertrekken, terwijl het werk dat ze doen wel structureel werk is en universiteiten er vaste financiering voor krijgen. We hadden zelf ook het liefst een concrete afspraak gemaakt. Het is terecht dat leden de werkgevers, maar ook ons hierop bevragen. De studie-afspraak is een klein stapje vooruit nu ook landelijk de mogelijkheden voor meer vaste banen worden onderzocht.”

‘Het schuurt enorm: we zien collega’s vertrekken, terwijl het werk dat ze doen wel structureel werk is’

Vaste banen

In september gaat het onderzoek van start, er is al een begin gemaakt met de formulering van de onderzoeksvraag. De AOb wil meer vaste banen voor docenten realiseren. Ook lokaal maken de bonden hier al met enkele universiteiten afspraken over. Pechler: “We gaan ervanuit dat het onderzoek leidt tot uitkomsten waarmee we in een volgende cao concrete afspraken kunnen maken om meer vaste banen voor docenten te realiseren.”

Naast de AOb stemden ook de andere bonden en de werkgeversorganisatie Universiteit van Nederland in met het akkoord. De nieuwe cao loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

Bekijk de cao-pagina voor meer informatie. Het cao-boekje wordt op deze pagina gepubliceerd. 

Meer nieuws

Flex zit privéleven in de weg

Tijdelijke contracten in het universitair onderwijs hebben grote invloed op het privéleven van docenten en onderzoekers. “Omdat mijn baan onzeker was, kon ik voor mijn... LEES VERDER