Medewerkers aan universiteiten krijgen per juli 4 procent salaris erbij en een eenmalige uitkering.
Medewerkers aan universiteiten krijgen per juli 4 procent salaris erbij en een eenmalige uitkering.

Beeld: AOb

Cao-akkoord: loonsverhoging voor alle medewerkers aan universiteiten

Vakbonden en werkgevers hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een loonsverhoging van 4 procent voor alle medewerkers aan universiteiten. AOb-onderhandelaar Donald Pechler: “De bonden vonden het noodzakelijk dat er een loonafspraak op korte termijn komt vanwege de stijgende inflatie.”

In het akkoord hebben bonden en werkgevers afgesproken na de zomer een onderzoek te starten naar de rechtspositie van docenten aan universiteiten, met als doel deze te verbeteren. Alle universiteiten moeten hieraan meewerken. Gisteren werd in Utrecht nog actie gevoerd voor meer vaste banen.

Donald Pechler van de AOb: “We zitten muurvast als het gaat om vaste contracten voor docenten. Bij elke universiteit is het verschillend, en ook op faculteits- en opleidingsniveau is de rechtspositie heel wisselend. De komende tijd gaan we gebruiken om echt alles boven water te krijgen, zodat we het in de komende cao centraal kunnen regelen.”

Korte looptijd

De voorgestelde cao heeft een korte looptijd, tot 1 april volgend jaar. De vakbonden vinden dat werknemers zo snel mogelijk een loonsverhoging moeten krijgen, zodat ze de inflatie beter kunnen opvangen. In het akkoord is een salarisstijging van 4 procent per 1 juli 2022 afgesproken, plus een eenmalige uitkering in diezelfde maand.

‘We wilden de werknemers niet langer op een loonsverhoging laten wachten’

Pechler: “Een uitgebreider cao-akkoord, met meer afspraken dan alleen loon, zou pas in het najaar mogelijk zijn. Zo lang wilden we de werknemers niet op een loonsverhoging laten wachten.”

De belangrijkste afspraken uit het onderhandelaarsakkoord:

  • 4 procent loonsverhoging per 1 juli 2022 voor alle medewerkers aan universiteiten.
  • In juli een eenmalige uitkering van 400 euro bruto, naar rato van het dienstverband. Voor medewerkers met het minimumuurloon van 14 euro per uur is deze eenmalige uitkering 750 euro bruto, naar rato van het dienstverband.
  • Erkennen en waarderen wordt onderdeel van de cao. Dit project verkent hoe wetenschappers anders kunnen worden gewaardeerd voor hun wetenschappelijk werk. Met dit akkoord worden vakbonden betrokken bij dit project.
  • Per 1 augustus aanstaande wordt gedurende het ouderschapsverlof 70 procent van het salaris doorbetaald, als het verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. De gedeeltelijke doorbetaling van salaris geldt voor maximaal dertien weken. Ook wanneer het salaris hoger is dan het wettelijk maximum dagloon, ontvangt men 70 procent van dat salaris. Wie het ouderschapsverlof in een later levensjaar van zijn kind opneemt, krijgt op grond van de cao gedurende dertien weken 62,5 procent van het salaris uitbetaald.
  • De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt uitgewerkt in deze cao. Dat betekent bijvoorbeeld dat de scholing die werkgevers verplicht opleggen aan werknemers vergoed moet worden. Werknemers moeten tijd voor die scholing krijgen binnen het dienstverband of gecompenseerd worden. Ook mogen werkgevers – voor de verplichte scholing – geen beding meer opnemen dat werknemers de kosten moeten terugbetalen wanneer zij bijvoorbeeld de scholing niet binnen een bepaalde tijd afronden of van werkgever wisselen.

De AOb gaat zijn leden raadplegen over dit voorgenomen cao-akkoord. Bekijk het onderhandelaarsakkoord. Engelse versie vind je via deze link. 

Meer nieuws

Flex zit privéleven in de weg

Tijdelijke contracten in het universitair onderwijs hebben grote invloed op het privéleven van docenten en onderzoekers. “Omdat mijn baan onzeker was, kon ik voor mijn... LEES VERDER