Het hele cao-boekje voor het primair onderwijs is beschikbaar.
Het hele cao-boekje voor het primair onderwijs is beschikbaar.

Beeld: voorkant cao

Cao primair onderwijs beschikbaar

De cao voor het primair onderwijs (po) is af en beschikbaar. Vanaf vandaag kun je het hele cao-boekje downloaden op de website en alle afspraken bekijken. Afgelopen december maakten de bonden bekend dat een onderhandelaarsakkoord was bereikt.

Dat akkoord is nu uitgewerkt en de definitieve cao is beschikbaar. Daarnaast vind je op de cao-pagina alle voorbeeldfuncties.

De belangrijkste afspraken uit deze cao waren de loonsverhoging van 4,5 procent voor al het onderwijspersoneel en de geactualiseerde functiebeschrijvingen voor onderwijsondersteuners en schooldirecteuren. AOb-onderhandelaar Eugenie Stolk gaf eind december al aan dat de loonkloof met het voortgezet onderwijs nog wel gedicht moet worden en dat structurele investeringen nodig izjn.

De cao loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2020. Kijk ook op de cao-pagina voor het po voor alle hoofdpunten.

Download: Cao primair onderwijs 2019-2020

Meer nieuws