Meer dan 3800 scholen uit het po en vo zijn dicht morgen. Dat is flink meer dan bij de laatste staking in maart.
Meer dan 3800 scholen uit het po en vo zijn dicht morgen. Dat is flink meer dan bij de laatste staking in maart.

Beeld: Fred van Diem

Morgen meer scholen dicht dan bij vorige staking

Meer dan honderd middelbare scholen hebben tot nu toe aangegeven dicht te zijn op de stakingsdag morgen. Het gaat om drie keer zoveel middelbare scholen als tijdens de laatste staking in maart. Ook schoolbesturen steunen de staking volop en willen structurele investeringen.

De actiebereidheid in het voortgezet onderwijs valt op: bij de vorige staking in maart waren er 35 middelbare scholen dicht. Bij het schrijven van dit bericht lag dat aantal op 114 scholen en daar komen nog steeds scholen bij. Stakers kunnen zich aanmelden via het kaartje dat de AOb bijhoudt op de stakingswebsite en laten weten of hun locatie is gesloten.

Dicht

De meeste meldingen van dichte scholen komen van leraren, ondersteuners en schoolleiders uit het primair onderwijs. Meer dan 3600 locaties sluiten in deze sector op 6 november de deuren. Dat aantal ligt met ruim duizend scholen meer al flink hoger dan bij de vorige staking toen het aantal rond de 2500 dichte scholen lag. Bij deze telling zijn ook de scholen voor speciaal onderwijs, sbo en vso meegenomen.

De teller – voor primair en voortgezet onderwijs samen – staat inmiddels op 3805 scholen en dat is flink meer dan bij de vorige staking toen er in totaal zo’n 2600 scholen dicht gingen.

Doorbetalen

Bij de Eindhovense scholengroep Salto, met 22 basisscholen in totaal, gaan bijna alle scholen dicht. Dat liet Angelica Bus, voorzitter college van bestuur, vorige week per mail weten. De belangrijkste reden om de scholen dicht te houden is de kwaliteit van het onderwijs, schrijft Bus. ‘Dat is onze topprioriteit.’ Het schoolbestuur steunt de staking en betaalt alle stakers door.

Doorgaan

Afgelopen vrijdag toen de AOb samen met de andere bonden en de werkgeversorganisaties PO-raad en VO-raad het convenant ondertekende voor 460 miljoen euro incidenteel en de staking afblies, kwamen er veel woedende reacties vanuit het onderwijsveld bij zowel schoolbesturen als onderwijspersoneel. Beiden willen doorgaan met staken voor structurele investeringen om de lerarentekorten aan te pakken en de werkdruk te verlagen. Op zondag meldde de AOb dat voorzitter Liesbeth Verheggen aftreedt en de staking toch doorgaat.

Schoolbesturen

In Utrecht laten de schoolbesturen in het po en vo via een persbericht weten óók teleurgesteld te zijn in het afgesloten akkoord. Ze staan nog steeds achter de staking. De schoolbesturen werden in het overleg over het convenant met minister Arie Slob vertegenwoordigd door de werkgevers PO-raad en VO-raad. Zij noemen de eenmalige investering uit het akkoord zonder perspectief op verbeteringen voor de lange termijn ‘onbegrijpelijk’ en pleiten voor structurele middelen. ‘Het bieden van een langetermijnperspectief is waar onze medewerkers en scholen recht op hebben. Er wordt namelijk heel hard gewerkt om onze kinderen kwalitatief goed onderwijs te geven. Dat vraagt erkenning.’

Verkiezingsprogramma’s

En meer schoolbesturen roeren zich. Zo startte collegevoorzitter Jeroen Goes van de openbare scholengroep Fluvium een statement waar steeds meer bestuurders achter gaan staan. “In het statement pleiten we voor structurele investeringen en we vragen aan de politiek om zich hier achter te scharen. Wie neemt die structurele investeringen op in zijn verkiezingsprogramma”, vraagt Goes. “Ik hoop dat het voor verbinding zorgt. We moeten door.” Tot nu toe schaarden tien schoolbesturen uit verschillende windstreken zich achter het statement. “Maar”, zegt de collegevoorzitter, “terwijl wij aan het bellen zijn, zie ik meer handtekeningen verschijnen.”

Meer nieuws