Op 14 maart staakten de leraren en ondersteuners in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Ze liepen een demonstratie door Amsterdam.
Op 14 maart staakten de leraren en ondersteuners in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Ze liepen een demonstratie door Amsterdam.

Beeld: Fred van Diem

Minister staat betaling loon stakers toe

Schoolbestuurders mogen zelf weten of ze stakend onderwijspersoneel doorbetalen of niet. Wettelijk gezien hoeven scholen geen salaris te betalen op een stakingsdag, maar het is ook niet verboden als ze het wel doen. Dat meldt minister Arie Slob voor Basis-en Voortgezet onderwijs in een brief aan de Kamer.

Slob zegt in antwoord op Kamervragen dat hij geen standpunt kan innemen, omdat hij er geen rol in speelt. De arbeidsvoorwaarden zijn een zaak tussen de werkgevers en werknemers. Bovendien kunnen schoolbesturen er samen met bijvoorbeeld de PO-raad afspraken over maken. Wel schrijft de onderwijsminister: ‘Hoewel ik er niet over ga, wil ik niet de indruk wekken dat ik de praktijk van het doorbetalen van salaris aan een stakende werknemer goedkeur.’

Peter Kwint, Kamerlid voor de SP, vroeg bij Slob om opheldering. De woordvoerders van OCW namen na de tweede staking in het primair onderwijs op 13 december geen standpunt meer in over het wel of niet doorbetalen bij de volgende stakingen.

 ‘Hoewel ik er niet over ga, wil ik niet de indruk wekken dat ik de praktijk van het doorbetalen van salaris aan een stakende werknemer goedkeur.’

Schoolbesturen willen voor een staking weten of het ministerie het geld gaat terugvorderen, omdat geld dat scholen aan stakers als loon betalen strikt genomen niet naar onderwijs gaat. Op 28 september meldde het Onderwijsblad bij navraag dat het ministerie niet zou terugvorderen bij de landelijke staking toen een aantal schoolbesturen hierop wezen. De staking erna in december gaf OCW ook aan dat het ministerie geen geld terugvordert. Daarna ging het ministerie niet meer in op deze vraag.

Schoolbesturen wisten zo bij de estafettestakingen in januari, februari en maart niet waar ze aan toe waren. Op 13 april staken leraren en ondersteuners in de provincies Limburg en Brabant. De grote scholengroep Kindante in Limburg liet vorige week weten dat ze tijdens die dag gewoon doorbetalen. Leraren die niet doorbetaald krijgen en lid zijn van een bond, krijgen geld uit de stakingskas.

Meer nieuws