Minister Arie Slob en de vertegenwoordigers van de onderwijsorganisaties, waaronder AOb-bestuurder Eugenie Stolk, maakten vorig jaar bekend dat er een werkdrukakkoord is.
Minister Arie Slob en de vertegenwoordigers van de onderwijsorganisaties, waaronder AOb-bestuurder Eugenie Stolk, maakten vorig jaar bekend dat er een werkdrukakkoord is.

Beeld: Rijksoverheid

Minister Slob haalt geld uit werkdrukakkoord naar voren

Minister Arie Slob voor basis- en voortgezet onderwijs haalt het geld uit het werkdrukakkoord naar voren. Scholen krijgen vanaf volgend jaar 333 miljoen euro om de werkdruk te bestrijden. 'Een boekhoudkundige truc', volgens de AOb.

Vorig jaar sloot de AOb samen met andere onderwijsorganisaties en het ministerie van Onderwijs het werkdrukakkoord af. Er kwam daarmee voor basisscholen vanaf dit schooljaar 237 miljoen euro beschikbaar om de hoge werkdruk aan te pakken. De partijen spraken af dat het bedrag oploopt tot 430 miljoen euro in 2021/2022. Voor een gemiddelde school van 225 leerlingen betekent het dat ze dit schooljaar 35 duizend euro hadden om aan de werkdruk te besteden. Vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten zijn met het geld aangesteld, bleek eerder uit een enquête van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Eerder

Slob laat nu met een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij voor komend schooljaar 2019/2020 geld uit het werkdrukakkoord naar voren haalt, zodat scholen eerder meer te besteden hebben. ‘Ik constateer dat de middelen uit het werkdrukakkoord positief worden ontvangen door scholen en dat er concrete stappen worden gezet om de werkdruk te verminderen. Om die reden is besloten middelen uit het werkdrukakkoord eerder beschikbaar te stellen.’

Het gaat om 333 miljoen euro voor 2019/2020. Dat is meer dan de 237 miljoen euro die eigenlijk begroot stond voor volgend schooljaar. De post zal opgenomen worden in de voorjaarsnota, meldt Slob.

Truc

Toch is het geen extra geld om de werkdruk te bestrijden. De AOb vindt dat er sprake is van een ‘boekhoudkundige truc’. Volgende week is de landelijke onderwijsstaking op het Malieveld. “Het lijkt alsof het ministerie de actiebereidheid wil afremmen. We gaan gewoon staken die dag. Dit geld was al toegezegd”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

In zijn brief schrijft Slob dat hij het scholen nu al wil laten weten zodat ze er in hun formatieplan voor volgend schooljaar rekening mee kunnen houden. ‘Ze kunnen onderwijsassistenten en vakleerkrachten aantrekken’, aldus de minister.

Instemming

Schoolteams mogen bepalen waar het geld aan wordt besteed om de werkdruk te verlagen. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de plannen en de schoolleiding moet aan het eind van het jaar verantwoording afleggen over de besteding van het geld.

Meer nieuws