Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven gingen gisteren in debat over het lerarentekort.
Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven gingen gisteren in debat over het lerarentekort.

Beeld: Rijksoverheid

Minister doet ondanks nijpend lerarentekort geen toezegging

Onderwijsminister Arie Slob komt niet in beweging, ondanks de roep om structureel geld en het nijpende lerarentekort. In de Tweede Kamer ging de minister gistermiddag vooral in op de vooruitgang van zijn actieplan tegen het lerarentekort. Voor het geld verwees hij naar het gesprek dat de bonden volgende week hebben met premier Rutte.

Slob liet al doorschemeren dat het niet om structureel geld zal gaan en dat het gesprek tussen premier Rutte, de werkgevers en de bonden ‘binnen financiële kaders’ wordt gevoerd.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer ging het vanmiddag onder meer over het lerarentekort en de bevoegdheid van leraren. Eraan voorafgaand had de AOb een brief gestuurd aan de Kamerleden waarin de bond ervoor pleit het lerarentekort in het debat prioriteit te geven.

Incidenteel lesgeven

Verschillende partijen kaartten het lerarentekort aan. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul wees op het begrotingsoverschot van miljarden euro’s dat er nu is. “Tegelijkertijd worden kinderen naar huis gestuurd”, aldus Van den Hul. “Leerlingen zien wisselende gezichten voor de klas en scholen sluiten vanwege het tekort.” Haar boodschap was helder: om het lerarentekort op te lossen is er structureel geld nodig. “Met incidenteel geld keren we het tij niet. Tenzij de minister wil dat docenten incidenteel gaan lesgeven.”

‘Met incidenteel geld keren we het tij niet. Tenzij de minister wil dat docenten incidenteel gaan lesgeven’

Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) noemde het lerarentekort de “grootste crisis in het onderwijs”. “We vinden allemaal dat het lerarentekort het grootste probleem is”, zei Westerveld. “Dan zouden we met elkaar de politieke keuze kunnen maken om alle zeilen bij te zetten.”

Overtroffen

Slob zelf ziet ook de problemen met het lerarentekort en dat er “inmiddels drie keer meer vacatures zijn dan in 2013”. Wel benadrukte hij vooral de vooruitgang die is geboekt door zijn actieplan. “Geen mini-succesjes”, aldus de minister.
Als voorbeeld noemde hij het toegenomen aantal zij-instromers. “Zelfs onze ambitieuze ambities zijn overtroffen”, aldus de minister. Hij zegde toe op zoek te gaan naar extra middelen en alle subsidie-aanvragen van scholen voor zij-instromers te honoreren. “Ja, de zak met geld is leeg, maar daar ben ik blij mee. Dit is gewoon goed nieuws.” Ook het doel van het Vervangingsfonds om voor 2021 duizend mensen die in de ww zitten weer terug het onderwijs in te helpen verloopt positief, meldt de minister. Inmiddels zijn er ruim zeshonderd ww’ers weer aan het werk. “Het is geen reden om de vlag uit te steken, maar hartstikke fijn dat dit gewoon lukt”, aldus Slob.

Belemmering

De minister snapt dat er om meer geld wordt gevraagd, maar noemde tijdens het debat de salarissen in het onderwijs “best goed”. Hij wees op het groeiende aantal zij-instromers in het primair onderwijs. “Blijkbaar is het salaris voor hen geen belemmering.” Daarnaast wees de onderwijsminister op zijn aanpak in de regio en de oplossing van lokale problemen doordat regio’s beter samenwerken. Die lijn wil hij doorzetten.

Registeren

Meerdere Kamerleden hamerden tijdens het debat op de registratie van de noodoplossingen die scholen nemen vanwege het lerarentekort. De AOb pleitte hier eerder ook voor. Slob zei daarover dat het “ongelofelijk complex is” en dat hij wel met betrouwbare cijfers wil werken.

Volgende week op 16 oktober praten de bonden en werkgevers met premier Rutte over structureel extra geld voor het onderwijs.

Meer nieuws