Een onderwijsminister die schoolbestuurders aan de kant schuift, is voor de meeste partijen in de Tweede Kamer een brug te ver.
Een onderwijsminister die schoolbestuurders aan de kant schuift, is voor de meeste partijen in de Tweede Kamer een brug te ver.

Beeld: Pixabay

Minister die zélf bestuurders opzij zet, gaat de Kamer te ver

Falende schoolbestuurders die direct door de minister van Onderwijs aan de kant kunnen worden gezet: dat gaat een meerderheid in de Tweede Kamer te ver. Een motie daartoe van VVD en SP werd vanmiddag verworpen.

Na een aantal incidenten bij onderwijsinstellingen wil politiek Den Haag meer grip op bestuurlijke brokkenpiloten. Ook onderwijsminister Slob deelt de frustratie, zei hij vorige week in de Tweede Kamer: ‘Ik snap de onvrede over het feit dat het met de huidige regelgeving heel erg lang duurt om in te kunnen grijpen op het moment dat we vinden dat er dingen gebeuren die echt niet kunnen. We hebben daar al wat voorbeelden, zelfs in deze kabinetsperiode, van meegemaakt. Daar willen we van af.’

Het kabinet wil daarom de wetgeving veranderen om in de toekomst sneller in te kunnen grijpen. Slob claimt dat in geval van spoed daar slechts een week of twee overheen hoeft te gaan. Dat moet dan wel door een zogenoemde ‘aanwijzing’ te geven aan de instelling. De onderwijsminister is niet bevoegd om bestuurders zelf op non-actief te zetten, dat recht is voorbehouden aan de werkgever (lees: meestal de raad van toezicht).

Wanbeleid

Een deel van de Tweede Kamer is er niet gerust op. VVD en SP stelden een motie op die een stuk verder gaat dan de kabinetsplannen. Daarin wordt de regering verzocht ‘het mogelijk te maken dat de minister direct een niet functionerende onderwijsbestuurder van zijn taak kan ontheffen als blijkt dat er sprake is van wanbeleid’. De motie kreeg vanmiddag verder alleen steun van de PVV en FvD.

Slob zelf ontraadde de motie vorige week al ‘met enige klem’: ‘Wij kunnen echter niet dwars door het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet bestuursrecht en dergelijke heen fietsen door zelf ook rechtstreeks te gaan ingrijpen.’ En hij is niet van plan die regels te veranderen, omdat die gevolgen zouden hebben voor een heleboel organisaties. ‘Ik hoop dat u beseft wat u hiermee overhoop haalt’, waarschuwde de minister.

‘Ik hoop dat u beseft wat u hiermee overhoop haalt’

Meer steun kreeg een oproep om de Onderwijsinspectie in het basis- en voortgezet onderwijs vaker onaangekondigd schoolbezoeken te laten afleggen. Een D66-motie met die strekking werd door de voltallige Tweede Kamer aangenomen. Volgens Slob was het al de bedoeling dat dat zou gaan gebeuren.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER