Het geld voor zij-instroomtrajecten en onderwijsassistenten komt uit de pot voor de lerarenbeurs.
Het geld voor zij-instroomtrajecten en onderwijsassistenten komt uit de pot voor de lerarenbeurs.

beeld: Pixabay

Minder budget voor lerarenbeurs

Het budget van de lerarenbeurs gaat omlaag met 28 miljoen euro naar 50 miljoen. Met de korting financiert minister Arie Slob zij-instroomtrajecten en de opleiding voor assistenten om leraar te worden. Tegelijkertijd blijft het aantal aanvragen voor lerarenbeurzen dalen.

Vanaf 1 april aanstaande kunnen bevoegde leraren en andere professionals uit primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger beroepsonderwijs opnieuw een aanvraag indienen van maximaal 7000 euro voor de lerarenbeurs. Werkgevers kunnen subsidie krijgen om een vervanger te regelen, zodat leraren met een beurs gebruik kunnen maken van studieverlof.

Het geld voor zij-instroomtrajecten en onderwijsassistenten is dus niet extra, maar komt uit de pot voor de lerarenbeurs

Het budget van de lerarenbeurs gaat vanaf dit jaar omlaag met 28 miljoen naar 50 miljoen euro. Alle vervolgaanvragen voor eerder gestarte opleidingen kunnen worden gehonoreerd, maar het budget voor nieuwe aanvragen is beperkt. Deze worden vanaf 1 april toegekend op volgorde van binnenkomst, dus wees snel met aanvragen. Dat maakte het ministerie van Onderwijs vorige maand bekend. Met de korting financiert minister Arie Slob zij-instroomtrajecten en de opleiding voor assistenten om leraar te worden. Het geld daarvoor is dus niet extra, maar komt uit de pot voor de lerarenbeurs.

Aanvragen dalen

Tegelijkertijd daalt het aantal aanvragen voor lerarenbeurzen al jaren. Volgens cijfers van Duo, de uitvoeringsdienst van het ministerie van Onderwijs, zijn er in het afgelopen jaar 8251 aanvragen ingediend voor een lerarenbeurs, een daling van ruim 7 procent in vergelijking met het jaar ervoor. In 2017 lag het aantal aanvragen voor een lerarenbeurs nog op 10779.

Het aantal toegekende lerarenbeurzen is eveneens gedaald

Het aantal toegekende lerarenbeurzen is eveneens gedaald, van 8826 in 2017 naar 7606 in 2018 en naar 7019 in het afgelopen jaar (85 procent van de aanvragen). De meeste beurzen zijn in het afgelopen jaar toegekend in het voortgezet onderwijs (46 procent), gevolgd door het primair onderwijs (30 procent), het mbo (14 procent) en het hbo (10 procent).

Veel leraren hebben onvoldoende tijd om naast hun baan te studeren, ondanks hun rechten op studieverlof

Onderzoek van de AOb, Researchned en de Rijksuniversiteit Groningen, heeft eerder laten zien dat veel leraren onvoldoende tijd hebben om naast hun baan te studeren, ondanks hun rechten op studieverlof.

Bevoegde leraren die een hbo of universitaire opleiding willen volgen kunnen vanaf 1 april aanstaande opnieuw een aanvraag indienden voor een beurs van maximaal 7000 euro. Dit bedrag is bedoeld ter vergoeding van collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever kan daarnaast subsidie krijgen om een vervanger aan te stellen, zodat leraren studieverlof op kunnen nemen.

 

Meer nieuws