Het geeft rust, zeggen scholen, om voor de laatste lesweken het afstandsonderwijs voort te zetten.
Het geeft rust, zeggen scholen, om voor de laatste lesweken het afstandsonderwijs voort te zetten.

Beeld: Pixabay

Middelbare scholen gaan door met online lessen

Een aantal middelbare scholen heeft besloten om pas na de zomervakantie lessen in de klas op te starten. Het geeft rust, zeggen ze, om voor de laatste lesweken het afstandsonderwijs voort te zetten. Wel komen leerlingen naar school voor toetsen, mentorgesprekken en sociale activiteiten.

Deze week hakt het kabinet de knoop door: krijgen scholen in het voortgezet onderwijs groen licht om, al dan niet gedeeltelijk, open te gaan? Overal in het land zijn de voorbereidingen in volle gang. Maar lang niet alle scholen starten de reguliere lessen in de klas meteen weer op. Een deel van de scholen heeft besloten om het afstandsonderwijs tot aan de zomervakantie voort te zetten.

Wel vragen ze leerlingen naar school te komen voor toetsen, mentorbijeenkomsten en sociale activiteiten. Het Onderwijsblad sprak met betrokkenen van middelbare scholen – in twee verschillende vakantieregio’s – die het zo zullen aanpakken. Eén van deze scholen wilde nog niet met naam en toenaam naar voren treden in dit artikel, omdat ze deze week eerst de ouders wil informeren.

Verschillen

Er zijn verschillen tussen middelbare scholen. Op de ene school hebben ze nog vier of vijf lesweken voor de boeg tot aan de zomer. Op andere scholen zijn het er nog maar een paar. Dat hangt onder meer af van de vakantieregio (noord gaat 4 juli met vakantie, gevolgd door zuid en midden steeds een week later). Maar ook van de eigen schoolplanning, waarbij de laatste weken voor de zomer vaak gevuld zijn met een toetsperiode, afsluitende activiteiten, overgangsvergaderingen, en ga zo maar door.

‘Bij ons resteerden er eigenlijk maar twee reguliere lesweken vanaf 2 juni. Om voor die twee weken alles om te gooien, dat zagen we niet zitten’

“Bij ons resteerden er eigenlijk maar twee reguliere lesweken vanaf 2 juni”, vertelt rector Dorine Pepping van het Nijmeegse Dominicus College (900 leerlingen). “Om voor die twee weken alles om te gooien, dat zagen we niet zitten. Het afstandsonderwijs loopt goed, dat krijgen we ook van ouders en leerlingen terug. Het geeft rust om dat nog even voort te zetten. We hadden het afstandsonderwijs na de schoolsluiting snel opgestart. We hebben het idee dat we het lesprogramma een heel eind hebben afgewerkt.”

Beeld: Pixabay

Ook op de Amsterdamse Mavo hebben ze de balans opgemaakt. Ze vallen in vakantieregio noord, die als eerste met vakantie gaat. “We hebben net iets meer dan vier weken over tot aan de zomer. Dat is inclusief toetsen, studiedagen, overgangsvergaderingen en rapportuitreikingen. Ga je voor die paar weken het onderwijs nu weer helemaal op de schop nemen? Voor ons is het antwoord: nee”, vertelt Lars Hoogmoed, één van de twee schoolleiders.

Anderhalve meter

Wat meespeelt, zo verklaart Hoogmoed: lesgeven in de anderhalvemeter-school betekent dat je veel minder leerlingen tegelijk les kunt geven. Anders dan in het primair onderwijs moeten middelbare scholen ingericht zijn op een minimale afstand van anderhalve meter tussen leerlingen onderling. Vanwege de afstandsregels kan de Amsterdamse Mavo nog maar eenderde van de leerlingen tegelijkertijd in de klas onderbrengen. “Met het afstandsonderwijs realiseren we nu 19 klokuren van de 25 tot 26 die er op het rooster staan. Op school zouden we tweederde van de contacttijd moeten schrappen. We hebben niet de indruk dat veel leerlingen de afgelopen tijd zijn afgehaakt. Anders zouden we ons natuurlijk wel achter de oren krabben.”

Volledig beeld

Hoeveel scholen de online lessen voortzetten, is niet duidelijk. Bij koepelvereniging VO-raad komen de geluiden ook binnen, aldus woordvoerder Stan Termeer, maar een volledig beeld ontbreekt. Hij verwijst naar het voorlopige protocol, waarin staat dat alle leerlingen de gelegenheid moeten krijgen om weer zoveel mogelijk onderwijs op hun school te volgen. De invulling is aan scholen. Toetsen en mentorgesprekken behoren ook tot onderwijs, beaamt Termeer. “Het protocol laat ruimte bij de scholen. Het zal dan vooral gaan over de vraag: wat is ‘zoveel mogelijk’?”

Rector Pepping van het Dominicus College: “Dit is wat voor ons mogelijk is op dit moment. Ik ervaar dat niet op gespannen voet met elkaar staan. We gaan alle leerlingen weer zien op school.”

‘Dit is wat voor ons mogelijk is op dit moment. Ik ervaar dat niet op gespannen voet met elkaar staan met het protocol’

Organisatorische ruimte

Bij haar school staat vanaf 15 juni de afsluitende toetsperiode op de rol, die over twee weken wordt uitgesmeerd. Daarna volgen nog een activiteitenweek en dan staat de vakantie voor de deur. “Voor de toetsen en sociale activiteiten zullen alle leerlingen wel naar school komen. Denk bijvoorbeeld ook aan bijeenkomsten van de mentorgroepen.”

Die opzet geeft de school ook de logistieke en organisatorische ruimte om zich over leerlingen te ontfermen die dat nodig hebben. “We zijn op dit moment aan het inventariseren in hoeverre bepaalde leerlingen extra aandacht verdienen, cognitief of sociaal-emotioneel. Die leerlingen zullen we naar school halen om ze te begeleiden.”

Beeld: Pixabay

Ook op de Amsterdamse Mavo, een jonge, kleinschalige school op humanistische grondslag met 221 leerlingen, zien ze de jongeren nog wel. Op school worden zo’n 21 leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften begeleid. Verder komen alle leerlingen naar school voor toetsen, de jaarafsluiting en voor bijeenkomsten van de mentorgroepen. “We halen steeds een klas in huis en die verdelen we over de kantine. Die is groot genoeg om de leerlingen samen te brengen op anderhalve meter afstand. Het gaat er vooral om dat de leerlingen elkaar weer even zien. Er zijn kinderen die van hun ouders niet mochten afspreken met klasgenoten. We willen tijd maken voor de sociale component”, aldus Hoogmoed.

Klitten

Het zal nog een hele toer worden om leerlingen op anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Pubers klitten haast per definitie bij elkaar. “Die afstand tussen leerlingen is een moeilijk punt. Je kunt de leerlingen de school binnenlaten en naar een lokaal laten gaan en daar een poos verblijven met die anderhalve meter afstand. Maar wat gebeurt er in de pauze? Het zijn jonge mensen die graag bij elkaar zijn, dat is ook gezond. Ik weet nog niet hoe we dat moeten voorkomen”, aldus Pepping. Tegelijkertijd zal het Dominicus College zich ook gaan voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Half augustus, een week voor de lessen starten, gaan de deuren al open. Grote kans dat die anderhalvemeter-school dan nog steeds een realiteit is. “Dat zal een enorme puzzel zijn.”

‘Leerlingen zijn echt niet bezig met die anderhalve meter. Ze hangen tegen elkaar aan, maken foto’s samen. Zodra de pauze begint, rennen ze door elkaar. Dat houd je niet tegen’

Ook op de Amsterdamse Mavo wordt het een hele klus. De school huist in een oud gebouw met smalle gangen. Hoogmoed: “We werken ook met looprichtingen. Maar ik hou mijn hart vast hoe het zal gaan. Leerlingen zijn echt niet bezig met die anderhalve meter. Ze hangen tegen elkaar aan, maken foto’s samen. Zodra de pauze begint, rennen ze door elkaar. Dat houd je niet tegen.”

En hoe moet dat half augustus als de nieuwe lichting leerlingen op de stoep staat? Hoe leer je ze kennen en hoe smeed je een onderlinge band met de beperkingen van de anderhalvemeter-school? Er komt voor de zomer nog wel een kennismakingsbijeenkomst, maar toch. “Daar hebben we wel zorgen over. De kinderen die dan beginnen kennen we nog niet. Ik zie dat nog niet helemaal voor me.”

Lees ook meer over het protocol in het voortgezet onderwijs via deze link. 

Meer nieuws