Leerlingen maken aan het begin en einde van elke les hun tafel schoon.
Leerlingen maken aan het begin en einde van elke les hun tafel schoon.

Beeld: Flickr

Protocol voortgezet onderwijs: iedereen blijft op anderhalve meter afstand

In het voortgezet onderwijs, dat 1 juni weer van start gaat, houdt iedereen voorlopig anderhalve meter afstand van elkaar. In veel gevallen zal daardoor slechts een kwart tot een derde deel van de leerlingen tegelijkertijd in school aanwezig zijn. Dat staat in het protocol dat is opgesteld aan de hand van richtlijnen van het kabinet en het RIVM.

Volgens het protocol gaan alle leerlingen weer naar school, maar zal dat, door het aanhouden van de anderhalve meter-regel, in de praktijk wel gespreid moeten gebeuren. Het protocol bestaat uit een aantal aanbevelingen en een aantal verplichte maatregelen. Dit protocol is het definitieve, op 7 mei kwam er een voorlopige versie uit, maar nu zit er een bijlage over vervoer bij.

“Het weer openen van de scholen is spannend en wordt een grote logistieke opgave”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “De combinatie van verplichtingen en adviezen geeft een goed evenwicht tussen algehele veiligheid aan de ene kant en, aan de andere kant, de mogelijkheid voor scholen om maatwerk te bieden in hun eigen gebouwen en op hun eigen locaties. En dat maatwerk komt natuurlijk de veiligheid weer verder ten goede.”

Enkele verplichte punten uit het protocol zijn:

 • Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Onderwijspersoneel dat gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school.
 • Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort, maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever.
 • Personeelsleden die behoren tot een medische risicogroep (of die gezinsleden of huisgenoten hebben die tot deze groep behoren) krijgen het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie.
 • Personeelsleden met (luchtweg)klachten als hoesten of verkoudheid blijven thuis.
 • Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de desinfecterende gel of spray.
 • Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
 • Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.
 • De kantine blijft gesloten.

Enkele adviezen uit het protocol zijn:

 • Scholen bepalen zelf de inhoud van het onderwijs. Daarbij wordt geadviseerd om dit onderwijs te beperken tot de kern van alle vakken, of tot de praktische component van vakken die niet goed via onderwijs op afstand verzorgd kan worden.
 • Leerlingen gaan slechts een beperkt aantal dagen per week naar school.
 • Om de spreiding van leerlingen mogelijk te maken en de drukte op het schoolplein te verminderen, kunnen verschillende begin- en eindtijden van lessen voor leerlingen worden georganiseerd.
 • Schoolbesturen maken over de praktische en onderwijsinhoudelijke invulling op hun school afspraken met de medezeggenschapsraad.
 • Leerlingen mijden het openbaar vervoer, en zeker de spits.
 • Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gedurende verschillende lessen, de docenten wisselen.

Download het protocol voortgezet onderwijs hier. Op 19 was was er een webinar over het protocol. Het filmpje op Youtube vind je via deze link.

Meer nieuws