Meerderheid stemt in met cao voortgezet onderwijs

De AOb-sectorraad stemde gisterenavond in met de nieuwe cao voortgezet onderwijs. Als de cao definitief is, zien alle werknemers een structurele loonsverhoging van 1,5 procent - met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021 - terug op hun loonstrook. Ook de eindejaarsuitkering gaat structureel met 0,33 procent omhoog. AOb-bestuurder Jelmer Evers: “En nu gaan we natuurlijk niet stilzitten. Werkdruk staat bovenaan op de agenda.”

Werknemers zullen naast de loonsverhoging ook nog een eenmalige uitkering van 800 euro bruto ontvangen omdat ze over de maanden januari tot en met september 2021 geen loonsverhoging hebben ontvangen. Of een werknemer de volle 800 euro ontvangt, is afhankelijk van de duur van het dienstverband en de grootte van het aantal fte’s. Schoolbesturen zullen de loonsverhoging en de uitkering in november of december overmaken, dat ligt aan hoe snel de administratie het kan doorvoeren.

Peiling

De afgelopen twee weken konden AOb-leden hun mening geven over het akkoord via een peiling. 56,3 procent stemde in met het akkoord, 43,7 procent gaf een tegenstem. De peilingen bij de andere bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad staan nog open. De verwachting is dat hun achterbannen ook zullen instemmen. Zodra dat bekend is, wordt de cao ondertekend.

‘Er moet iets gebeuren met de werkdruk’

AOb-bestuurder Evers weet dat het geen ‘jubel-akkoord’ is en heeft het vizier alweer op de nieuwe onderhandelingen die volgende maand starten. “De boodschap uit de open opmerkingen in de peiling is duidelijk: er moet iets gebeuren met de werkdruk. Dit onderwerp staat bovenaan. We zullen op korte termijn de nieuwe inzet bepalen en hopen dat leden hun bijdrage willen leveren.” Ook zal Den Haag structureel moeten investeren. “Het lerarentekort is enorm, het beroep moet veel aantrekkelijker en we moeten dus de druk gaan opvoeren richting de politiek en de werkgevers. Ik kom snel terug op de manier hoe we dat gaan doen.”

Lees ook: ‘Onderhandelaarsakkoord cao vo: 1,8 procent loonsverhoging’

 

 

Meer nieuws