De toename van het aantal ondersteuners verschilt per regio
De toename van het aantal ondersteuners verschilt per regio

Beeld: Typetank

Meer ondersteuners op basisschool in bijna alle regio’s

In de regio Zuid- & Midden-Drenthe hebben scholen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs dit schooljaar verhoudingsgewijs het meeste onderwijsondersteunend personeel (oop) erbij gekregen. Bij het (voortgezet) speciaal onderwijs laat de regio IJssel en Rijn de grootste groeistuip in ondersteuners zien.

In totaal kreeg het primair onderwijs er dit schooljaar bijna 2750 voltijd ondersteuners bij, een stijging van 13 procent, zo bleek onlangs uit de nieuwste personeelscijfers. Die toename is mede te verklaren door geld dat uit het werkdrukakkoord beschikbaar is gekomen, waarmee teams meer onderwijsassistenten in huis hebben gehaald. Uitvoeringsorganisatie DUO, dat de personeelsgegevens jaarlijks begin april publiceert, heeft de cijfers onderverdeeld in 39 regio’s en drie onderwijstypen: basisonderwijs (bao), speciaal basisonderwijs (sbao) en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Regio’s

Voor de overzichten in dit artikel zijn het basisonderwijs en speciaal onderwijs bij elkaar opgeteld, in het sbao gaat het vaak om kleinere aantallen. In Zuid- & Midden-Drenthe groeide het aantal ondersteuners met 57 fulltime banen (fte) oftewel 40 procent. In de regio Almere lag het groeipercentage met 38 niet veel lager. Iets meer dan de helft van alle 39 regio’s kent in het bao en sbao samen een oop-groei van minstens 20 procent.

->Klik hier voor het complete overzicht

In absolute zin hebben Zuidelijk Noord-Holland (exclusief Amsterdam) en de regio Rijnmond (exclusief Rotterdam) de meeste oop’ers erbij gekregen in het basis- en speciaal basisonderwijs, respectievelijk 237 en 203 fte (allebei een toename van 29 procent). In enkele noordelijke en zuidelijke krimpregio’s is het aantal ondersteuners nauwelijks gegroeid of zelfs afgenomen.

Anders is het beeld in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, die qua personeel allebei behoren tot het primair onderwijs. Daar is het aantal ondersteuners veel minder sterk gegroeid, landelijk met een kleine 3 procent. De regio IJssel en Rijn springt eruit. Daar tellen (v)so-scholen 75 fte meer aan ondersteuners, oftewel een toename van bijna 46 procent. Op grote afstand volgen de regio’s Noord-Holland Noord en Nijmegen. Zeven regio’s zagen een toename van meer dan 10 procent.

->Klik hier voor het complete overzicht

Een kwart van de (v)so-regio’s laat juist een oop-krimp zien. Soms gaat het om een paar fte, soms om tientallen. Aan de onderkant van de lijst hebben regio’s als de Achterhoek, Rijnmond en Twente beduidend minder ondersteuners in huis, aldus de DUO-gegevens. Een deel van de verklaring is waarschijnlijk dat in een aantal van deze regio’s het (v)so sowieso flink in omvang is gekrompen.

 

Meer nieuws