Mbo-studenten kunnen langer over hun studie doen zonder dat scholen daar financieel benadeeld voor worden. Minister Van Engelshoven heeft daarvoor een wetswijziging ingesteld.
Mbo-studenten kunnen langer over hun studie doen zonder dat scholen daar financieel benadeeld voor worden. Minister Van Engelshoven heeft daarvoor een wetswijziging ingesteld.

Beeld: Techniek Beeldbank

Mbo-studenten krijgen meer tijd voor behalen diploma

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) schrapt de negatieve financiële prikkel voor roc’s als mbo-studenten langer over hun studie doen dan ervoor staat. Ze wil zo de kansengelijkheid van studenten vergroten.

In het regeerakkoord werd vorig jaar al duidelijk dat de minister iets aan de negatieve geldprikkels wilde doen. De wetswijziging die hiervoor nodig is, staat nu open voor internetconsultatie. Vanaf volgend jaar moeten scholen er geen last meer van hebben.

Mbo-scholen worden financieel benadeeld als studenten langer dan gemiddeld op de school zitten. Het leidt tot berekenend gedrag door bijvoorbeeld ‘moeilijke’ studenten te weren of studenten zo snel mogelijk naar de eindstreep te loodsen.

Eigen tempo

Van Engelshoven wil dit effect terugdraaien en zo de kansengelijkheid verbeteren. ‘Er ontstaat meer ruimte voor studenten om diploma’s te stapelen of te wisselen van opleiding’, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. ‘En het allerbelangrijkste vind ik dat studenten in het mbo de kans krijgen om hun diploma in hun eigen tempo te halen.’

Onderwijsminister voor mbo en hoger onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66): “Met deze maatregel wil ik de kansengelijkheid in het mbo bevorderen.”

Ook de Onderwijsraad en de Sociaal-Economische Raad (SER) waarschuwden voor de negatieve effecten. De SER wees vooral op de groep studenten die de beroepsbegeleidende (bbl) leerweg volgen waarbij vaak opleidingen worden gestapeld, omdat deze studenten niet direct in een hoog niveau instromen. Zij blijven vaak langer dan gemiddeld in het mbo zitten. De Onderwijsraad sprak over risico’s in de kansengelijkheid.

Bovenaan

De AOb is altijd voorstander geweest van het afschaffen van de negatieve financiële prikkel. “Het is natuurlijk absurd dat het effect van beleid is dat studenten bijvoorbeeld niet tot niveau vier worden toegelaten, omdat ze dan nog een aantal jaar extra op school zitten waarvoor de school minder geld krijgt”, zegt AOb-bestuurder Tamar van Gelder. “Dit stond echt bovenaan mijn lijstje en ik ben blij dat de minister er snel werk van heeft gemaakt.”

Meer nieuws