Beeld: XF&M

Hbo-lerarenopleidingen in de plus

Het aantal eerstejaars pabo-studenten is dit collegejaar 32 procent groter en ook de instroom bij de tweedegraads lerarenopleidingen groeide. Alleen de educatieve masteropleidingen in het hbo blijven wat achter.

Nu alle inschrijvingen in het hoger onderwijs officieel zijn geteld, blijkt dat de hogescholen dit collegejaar jaar bijna 125 duizend eerstejaars studenten hebben verwelkomd: tien procent meer dan het jaar daarvoor. Volgens een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen (VH) is de stijging onder meer te verklaren doordat er meer havisten zijn geslaagd, minder studenten een tussenjaar doen en dat mbo’ers voorwaardelijk werden toegelaten.

Pabo’s

Vooral de pabo’s groeiden explosief. Daar zijn maar liefst 6.849 studenten aan het eerste jaar begonnen, 1.648 meer dan vorig jaar (32 procent). Voor een deel ligt dat aan de voorwaardelijke toelating van scholieren die vanwege de coronacrisis hun diploma nog niet op zak hadden of de pabo-kennistoets nog niet konden afleggen.

De VH onderzoekt nog of de uitval onder deze studenten dit jaar hoger is dan normaal, maar de woordvoerder laat al weten dat het absoluut realistisch is dat het percentage nog daalt. De werkgeversvereniging vraagt op dit moment aan de hogescholen of ze kunnen doorgeven of de toelatingstoetsen al gemaakt zijn en hoeveel studenten daarbij afvielen. De toetsen moesten op 1 januari 2021 afgerond zijn, maar door corona is het lastiger om toetsen te plannen en voor te bereiden.

Tweedegraads opleidingen

Ook de tweedegraadsopleidingen zitten in de lift: ze gaan van 4.362 eerstejaars naar 4.755 (9 procent). Opvallende stijgers zijn Spaans (82 procent), omgangskunde (37 procent), de academies voor lichamelijke opvoeding (21 procent) en geschiedenis (19 procent). Verder doet Engels het goed (14 procent) en zijn Duits (9 procent) en natuurkunde (7 procent) op de weg terug.

Bij de lerarenopleiding Nederlands is het beeld nog altijd weinig florissant. Na een kleine opleving is het aantal eerstejaars opnieuw kleiner (-17 procent).

Eerstegraads

De instroom bij de eerstegraads lerarenopleidingen in het hbo daalde met 8 procent: van 606 naar 556. De instroom bij aardrijkskunde is nog altijd het grootst, maar wel een kwart kleiner dan vorig jaar: 99 in plaats van 132.

Bij de universitaire lerarenopleidingen is het beeld gunstig, maar nog niet compleet. De instroom bij de onderwijsmasters is met een kwart gestegen, van 661 naar 827, maar een uitsplitsing per vak volgt later.

Meer nieuws