Leerkrachten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vinden meer verschillende petten - lees: bevoegdheden - niet per se aantrekkelijk voor het leraarschap.
Leerkrachten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vinden meer verschillende petten - lees: bevoegdheden - niet per se aantrekkelijk voor het leraarschap.

Beeld: Pikist

Leraren willen geen grote wijzigingen in bevoegdheden

Onderwijspersoneel heeft geen behoefte aan een nieuw bevoegdhedenstelsel. De leerkracht wil binnen zijn vakgebied zo breed mogelijk inzetbaar zijn, ook met het oog op het lerarentekort. Dat blijkt uit een enquête die door bijna 15 duizend leraren is ingevuld.

Het gros van de respondenten zegt prima te zijn opgeleid voor zijn vak. In het primair onderwijs bijvoorbeeld vindt meer dan 90 procent dat de opleiding hen voldoende bagage gaf om te werken met groep 3 tot en met 8.

Voor het lesgeven in de kleuterklassen van het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het praktijkgerichte onderwijs in het vmbo en mbo, kan de voorbereiding wel beter. Daarop wordt nu onvoldoende geschoold, zeggen respondenten die met deze groepen leerlingen werken.

‘Er zit geen leraar te wachten op een heel nieuw stelsel’

Henrik de Moel is dagelijks bestuurder voor de AOb, een van de vakbonden die de enquête deze zomer uitzette: “Wat ik duidelijk lees is dat een discussie over ingrijpende veranderingen van bevoegdheden ongewenst, maar ook onnodig is. Uit het aanpassen van bestaande opleidingen valt winst te behalen, maar er zit echt geen leraar te wachten op een heel nieuw stelsel.”

Drastisch

Toch was een drastische ingreep wat de Onderwijsraad in 2018 adviseerde. De raad denkt dat nieuwe en gezamenlijke bevoegdheden het leraarschap aantrekkelijker maken. Samen met Regioplan beleidsonderzoek introduceerde de Onderwijsraad begin dit jaar een nieuw type leraar: de clusterleraar. Deze zou les kunnen gaan geven in meerdere aan elkaar verwante vakken, zoals talen, exacte of juist maatschappelijke vakken.

Zo’n clusterleraar kan wel toegevoegde waarde hebben in het vmbo-basis en -kader. Maar voor het totale voortgezet onderwijs en het mbo zien de respondenten het nut van dit type docent niet.

‘Als deze weg wordt gevolgd, zal het lerarentekort alleen maar verder oplopen’

De Moel hoopt dat de massaal ingevulde enquête de plannen voor bijvoorbeeld de teambevoegdheid en een bevoegdheid om les te geven aan leerlingen van tien tot en met veertien jaar, van tafel veegt: “Wat duidelijk naar voren kwam in de open opmerkingen is dat leraren juist vrezen dat als deze weg wordt gevolgd het lerarentekort alleen maar verder op zal lopen.”

Doorgroeimogelijkheden

Wat het personeelstekort betreft zien de respondenten meer heil in meer geld, meer waardering, minder administratie, kleinere klassen en doorgroeimogelijkheden voor leraren die geen ambitie hebben om schoolleider te worden.

Het complete rapport kun je hier downloaden. Daarin staat per sector – het speciaal onderwijs en lerarenopleiders apart – hoe de respondenten denken over bevoegdheden en opleidingen.
Ook in 2019 liet onderwijspersoneel al weten niet achter het advies van de Onderwijsraad te staan. Lees de uitkomsten van de enquête vorig jaar.

 

Meer nieuws