De Onderwijsraad adviseert in het advies: 'Ruim baan voor leraren' één basisbevoegdheid.
De Onderwijsraad adviseert in het advies: 'Ruim baan voor leraren' één basisbevoegdheid.

Beeld: Typetank

Onderwijsraad wil één basisbevoegdheid voor leraren

De huidige aparte bevoegdheden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs/mbo moeten worden vervangen door één brede basisbevoegdheid voor alle leraren. Dat adviseert de Onderwijsraad. De nieuwe structuur zal, volgens de raad, leraren meer loopbaanmogelijkheden bieden en zal ook helpen om het lerarentekort in het basisonderwijs op te lossen.

Volgens de Onderwijsraad, het adviesorgaan van de regering, is de kern van het leraarschap voor alle onderwijssectoren en alle vakken gelijk. Een leraar ontwikkelt onderwijs, geeft onderwijs en evalueert onderwijs: ‘Dat is de essentie van het vak van leraar’, aldus de raad.

Naast deze basisbekwaamheden hebben leraren specifieke kennis en vaardigheden nodig om les te geven in bepaalde vakken en aan bepaalde groepen leerlingen.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: ‘Dit is een heel ingrijpend en breed advies’

De raad stelt nu een model voor waarin leraren zich, bovenop de brede basisbevoegdheid, kunnen bekwamen in bepaalde vakken en specialisaties voor diverse onderwijssectoren. Dat zou tijdens de lerarenopleiding én later tijdens de loopbaan kunnen gebeuren. De Onderwijsraad geeft geen blauwdruk voor de indeling van de clusters en specialisaties.

Discussie

“Dit is een heel ingrijpend en breed advies”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen als eerste reactie. “Het zou zelfs kunnen leiden tot één cao voor alle onderwijssectoren, wat een hele interessante gedachte is. Wij gaan dit plan de komende tijd uiteraard bespreken met onze leden. Wat zij er van vinden, zal ook afhangen van de praktische uitwerking van de voorstellen. Het zal in elk geval tot veel discussie leiden, maar dat is goed: dat brengt je verder.”

Lees het hele rapport van de Onderwijsraad via deze link.

Meer nieuws