De schoollocatie Ferwerd van het Friese Dockinga College sluit per 1 augustus 2019 de deuren vanwege leerlingkrimp.
De schoollocatie Ferwerd van het Friese Dockinga College sluit per 1 augustus 2019 de deuren vanwege leerlingkrimp.

Beeld: Website Dockinga College

Leerlingentekort leidt tot sluiting school in Ferwerd

De locatie in Ferwerd van het Friese Dockinga College gaat aan het einde van dit schooljaar dicht. “Een pijnlijk besluit”, zegt dagelijks bestuurder Geert van Lonkhuyzen van de scholenstichting. De sluiting is nodig vanwege het leerlingentekort. Gedwongen ontslagen verwacht Van Lonkhuyzen niet.

Achttien leerlingen hadden zich voor het komend schooljaar 2019-2020 aangemeld bij de school voor vmbo, havo en vwo in Ferwerd. “Als we waren doorgegaan hadden we 99 leerlingen gehad op de hele school”, zegt Van Lonkhuyzen. “De kwaliteit van het onderwijs kunnen we daarmee niet garanderen.”

Krimp

De schoollocatie heeft te maken met een terugloop van het aantal leerlingen en scholieren die kiezen voor andere scholen in de buurt. Van Lonkhuyzen: “Het openbaar vervoer van Ferwerd naar Leeuwarden is goed. Ouders kiezen dan toch voor de grote stad omdat het zekerheid geeft.”

De sluiting van de schoollocatie betekent voor veel leerlingen extra reistijd. Vijftig leerlingen blijven volgens de dagelijks bestuurder ‘binnenboord’ bij het Dockinga College en verhuizen naar de locatie in Dokkum 13 kilometer verderop. De overige leerlingen zullen in Leeuwarden of Sint Annaparochie naar school gaan.

‘Het dorp maakt veel veel momenten van verlies mee. Dit is weer zo’n moment’

AOb-rayonbestuurder Marja de Bree sloot begin dit jaar voor het hele schoolbestuur al een mobiliteitsplan af dat medewerkers vrijwillig naar ander werk verwijst of deeltijdontslag verleent. In november 2018 bleek dat er in het personeelsbestand gesneden moest worden vanwege een begrotingstekort. “Van deze regelingen is goed gebruikgemaakt”, zegt Van Lonkhuyzen.

Zorgplicht

Binnenkort gaat de rayonbestuurder weer langs bij het schoolbestuur om te praten over de toekomst van de medewerkers bij het Ferwert. “Ik verwacht geen gedwongen ontslagen”, zegt ze. “Alle medewerkers hebben een bestuursaanstelling.” Van Lonkhuyzen bevestigt dat. “We hebben ongeveer zestien medewerkers op de locatie werken. Daar hebben we een zorgplicht voor. Er blijven bovendien ruim vijftig leerlingen binnen onze scholengroep, dus daar hebben we leraren en ondersteuners voor nodig.”

De sluiting van de schoollocatie zorgt ervoor dat er binnen het Dockinga College ongeveer zes medewerkers op zoek moeten naar ander werk. De school zet in op het begeleiden van werknemers naar ander werk op basis van vrijwilligheid. Ook wil het schoolbestuur bekijken of leraren zich kunnen omscholen naar een vakgebied waar meer vraag naar is. “Ik heb vertrouwen dat het lukt op basis van vrijwilligheid. De pijn en het verdriet in het dorp worden er alleen niet minder door. Ze maken veel momenten van verlies mee. Dit is weer zo’n moment.”

Meer nieuws