Dankzij deze jongste cao-afspraken weten nu alle medewerkers op vo-scholen wat ze overhouden aan het vorig jaar afgesloten Onderwijsakkoord.
Dankzij deze jongste cao-afspraken weten nu alle medewerkers op vo-scholen wat ze overhouden aan het vorig jaar afgesloten Onderwijsakkoord.

Beeld: Typetank

Laatste staartje Onderwijsakkoord-geld verdeeld

Ook onderwijspersoneel van middelbare scholen die onder de cao-mbo vallen, krijgt uren om de werkdruk te verlichten en extra scholingsbudget. Vakbonden en werkgevers moesten er even over steggelen, maar hebben het geld uit het Onderwijsakkoord ook voor deze groep een plekje gegeven.

Het gaat om een kleine twintig instellingen, vooral groene vmbo-scholen, schat Henrik de Moel, AOb-bestuurder voor het mbo. Mensen die daar werken geven les aan middelbare scholieren, maar vallen cao-technisch onder het mbo.

Keuzebudget

Daarom was het even zoeken hoe het geld uit het Onderwijsakkoord voor het aanpakken van werkdruk ook hen kon bereiken. Daarvoor moest dit akkoord eerst vertaald worden naar de cao voor het voortgezet onderwijs. In het najaar van 2022 werden vakbonden en werkgevers het eens over de precieze teksten. Vervolgens zijn grotendeels dezelfde punten uit onderhandeld voor vo-collega’s die onder de cao-mbo vallen. Namelijk:

  • Jaarlijks 40 uur individueel keuzebudget, bedoeld om de werkdruk te verlichten. Omdat dit bedrag voor het hele kalenderjaar 2022 al beschikbaar was, gaat het dit schooljaar om 63 uur. In het huidige schooljaar 2022-2023 kan personeel deze uren ook laten uitbetalen, aangezien het laat is om nog afspraken te maken over werkdrukverlichting.
  • Jaarlijks 16 extra scholingsuren voor docenten op het gebied van basisvaardigheden of curriculumontwikkeling.
  • Op de Dag van de leraar, in oktober, krijgen onderwijsondersteuners voortaan een bedrag uitgekeerd. Het gaat om 275 euro bruto naar rato van het dienstverband.

Het belangrijkste verschil met de Onderwijsakkoord-afspraken in de cao voor het voortgezet onderwijs is dat stafmedewerkers op vo-scholen die onder de cao-mbo vallen het individuele keuzebudget niet krijgen. De Moel: “Mbo-instellingen hebben vaak grotere stafbureaus dan scholen voor voortgezet onderwijs. Dan komt de sector niet uit met het beschikbare bedrag.”

Stafmedewerkers

“Maar”, vervolgt De Moel: “mocht een schoolbestuur een kleiner stafbureau hebben waarbij ook enigszins duidelijk is welke mensen werk doen voor de vo-scholen, kan een bestuur uiteraard besluiten om het keuzebudget wel toe te kennen.”

De Moel is tevreden met hoe het nu is geregeld. “Tijdens het opstellen van het Onderwijsakkoord heeft de AOb er op gehamerd dat dit geld ook naar collega’s op deze specifieke groep vo-scholen moest gaan. Het heeft even geduurd, maar nu weten ook zij waar ze aan toe zijn.”

De afspraken zijn al uitgewerkt, je kunt ze hier teruglezen. Ook krijgen ze een plekje in de huidige cao-mbo.

Meer nieuws