De bezuiniging van 183 miljoen euro gaat door, schrijft minister Ingrid van Engelshoven (foto) in een brief aan de Tweede Kamer.
De bezuiniging van 183 miljoen euro gaat door, schrijft minister Ingrid van Engelshoven (foto) in een brief aan de Tweede Kamer.

Beeld: Rijksoverheid

Korting op onderwijs gaat gewoon door

De bezuiniging van in totaal 183 miljoen euro op onderwijs en onderzoek gaat gewoon door, meldt minister Ingrid van Engelshoven (D66) aan de Tweede Kamer. Het basis- en speciaal onderwijs heeft met een korting van 61 miljoen euro de grootste bezuinigingspost te verwerken.

De korting stamt nog uit de vorige kabinetsperiode, maar heeft het kabinet-Rutte II steeds voor zich uitgeschoven. In 2018 is het financiële gat tijdelijk opgelost door meevallers.

De Eerste Kamer vroeg in december nog om het schrappen van de bezuiniging, of in elk geval om deze te verzachten. Maar daar zal geen sprake van zijn, laat Van Engelshoven vandaag aan de Tweede kamer weten. Voor het basis- en speciaal onderwijs gaat het uiteindelijk om 61 miljoen euro per jaar.

De bezuiniging – officieel doelmatigheidskorting – moet besturen dwingen om slimmer te werken. Afgelopen november scheef Van Engelshoven dat ‘het streven is om bij de invulling van de besparingen over en binnen alle onderwijssectoren het primaire proces zo veel mogelijk te ontzien.’

De bezuiniging moet besturen dwingen om slimmer te werken

Inmiddels heeft het ministerie geen voorstellen meer bij de bezuinigingen en laat dat aan de schoolbesturen zelf over. ‘Doelmatigheid wordt uiteindelijk gerealiseerd op schoolniveau en schoolbesturen zijn vrij om hierin zelf keuzes te maken, schrijft de minister vandaag. ‘Verschillende schoolbesturen zullen op verschillende wijzen invulling geven aan deze opgave.’

Hieronder in de tabel de bedragen die onderwijssectoren moeten inleveren. Ook onderzoeksinstellingen krijgen te maken met bezuinigingen, waardoor het in totaal om een korting van 183 miljoen gaat.

Bezuinigingspost doelmatiger onderwijs (in miljoenen euro’s)

2018 2019 2020 2021 2022
Primair onderwijs -7 -31 -46 -61 -61
Voortgezet onderwijs -5 -24 -35 -47 -47
Middelbaar beroepsonderwijs -3 -13 -19 -25 -25
Hoger beroepsonderwijs -2 -9 -13 -17 -17
Wetenschappelijk onderwijs -3 -13 -20 -26 -26

Bron: Nota van wijziging van 3 november 2017. 

Meer nieuws