Dertig procent van de melders is nog geen 40 jaar oud.
Dertig procent van de melders is nog geen 40 jaar oud.

Beeld: AOb

Kamervragen om AOb-zwartboek long covid

Kan er een tegemoetkomingsfonds en een extra ziektejaar worden ingesteld voor leraren en ondersteuners met langdurige covid? Dat vraagt de PvdA naar aanleiding van het Zwartboek long covid van de AOb.

Zijn de ministers geschrokken van het Zwartboek langdurige covid van de AOb, waaruit blijkt dat veel leraren en ondersteuners corona hebben opgelopen tijdens hun werk? Bent u bereid om onderwijspersoneel met long covid financieel te ondersteunen met een tegemoetkomingsfonds? En bent u bereid om te kijken of er voor werknemers met long covid een derde ziektejaar kan worden ingesteld, zodat de betrokkenen extra tijd hebben om weer te re-integreren?

Dat vraagt Kamerlid Barbara Kathmann (PvdA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, naar aanleiding van het zwartboek over long covid dat de AOb vorige week uitbracht.

‘Een tegemoetkoming is een erkenning dat onderwijspersoneel in de frontlinie heeft gestaan bij het open houden van de samenleving’

Uit dat zwartboek blijkt dat 60 tot 80 procent van het onderwijspersoneel met long covid op het werk besmet raakte. Degenen die daarbij langdurige covid opliepen hebben last van een waaier van ernstige gevolgen. De meest genoemde zijn verminderde concentratie, minder energie, vergeetachtigheid, hoofdpijn, kortademigheid en hartkloppingen.

Jong

De bevindingen uit het zwartboek zijn gebaseerd op de meldingen van 1200 leraren en ondersteuners bij het meldpunt long covid van de AOb. Opvallend is dat ook relatief jonge mensen lijden aan langdurige covid: 30 procent van de melders is tussen de 26 en 40 jaar oud.

WIA

Voor degenen die aan het begin van de epidemie ziek werden en long covid opliepen, komt nu de WIA-keuring in zicht. Er zijn inmiddels zelfs al leraren voor 100 procent afgekeurd.
De AOb vindt dat te vroeg. “Er is nog zo weinig bekend over het verloop en de prognose van langdurige covid, dat er nu niet al na twee jaar beslist kan worden wie
wel of niet arbeidsongeschikt is”, vindt AOb-voorzitter Tamar van Gelder.

Extra

De AOb doet daarom een beroep op alle onderwijswerkgevers van Nederland om mensen met langdurige covid een derde ziektejaar te geven. Van Gelder: “Een extra jaar om weer te re-integreren, zonder het zwaard van Damocles van de WIA-keuring boven het hoofd.” Het instellen van zo’n derde ziektejaar is niet moeilijk. “De wet biedt de mogelijkheid om de WIA-aanvraag in gezamenlijk overleg tussen werkgever en werknemer uit te stellen. De ruimte is er al: het vergt vooral goodwill.”

Fonds

Volgens Van Gelder moeten werkgevers in het onderwijs dan gecompenseerd worden voor het feit dat zij de zieke medewerkers langer in dient moeten houden.

Verder zouden mensen met langdurige covid ook in aanmerking moeten komen voor een tegemoetkomingsfonds. Van Gelder: “Een tegemoetkoming geeft blijk van erkenning voor het feit dat onderwijspersoneel in de frontlinie heeft gestaan bij het open houden van de samenleving.”

Kijk hier het AOb-webinar over long covid terug.

Meer nieuws