De VVD, het CDA en D66 wilden dat Slob flexibele schooltijden mogelijk maakt.
De VVD, het CDA en D66 wilden dat Slob flexibele schooltijden mogelijk maakt.

Beeld: Pixabay

Kamer pleit voor behoud flexibele schooltijden

Scholen moeten kunnen afwijken van de standaard schoolvakanties en de vijfdaagse schoolweek. Dat vinden VVD, D66 en CDA. Eind vorige week dienden zij een motie in waarin ze de minister oproepen om flexibele schooltijden te behouden. De Tweede Kamer stemt vandaag over deze moties.

Onderwijsminister Arie Slob meldde begin april dat hij de flexibilisering van schooltijden niet doorvoert in de wet. Vanaf 2011 konden een aantal basisscholen experimenteren met hun tijden en bijvoorbeeld ook in de vakantie lessen geven. Toen de minister de balans opmaakte, vond hij toch dat het experiment geen aanleiding geeft om de wet aan te passen. Hij wees daarbij op een onderzoek van de Onderwijsinspectie, waaruit bleek dat de onderwijskwaliteit op een aantal scholen uit het experiment achteruit holde.

Ingrijpende verandering

‘Bij een school heeft deelname aan het experiment tot een ernstige achteruitgang van de onderwijskwaliteit geleid, waarna de school als zeer zwak is beoordeeld’, zo schrijft Slob deze week aan de Kamerleden die kritische vragen stelden over zijn besluit. Daarnaast vindt de minister dat het gaat om een ingrijpende verandering die veel vraagt van leerkrachten en ander onderwijspersoneel mede omdat alle leerlingen een persoonlijke leerlijn moeten hebben. Vanaf schooljaar 2020/2021 moeten alle scholen die meededen aan de proef gewoon weer aan de wetten voldoen met de traditionele schooltijden.

Balen

Scholen die geen problemen hadden met hun onderwijskwaliteit balen van het besluit. Schooldirecteur Hans van der Most van de Sterrenschool in Apeldoorn noemde het eerder op deze site ‘teleurstellend’.

Kamerleden

Ook Kamerleden roepen de minister nu op om toch wel de flexibele schooltijden in te voeren zodat werk en privé beter in balans is. In hun motie staat dat dit onder voorwaarden, bijvoorbeeld als de medezeggenschapsraad instemt of als ze de onderwijskwaliteit kunnen behouden, mogelijk moet zijn. Ook willen de VVD, D66 en CDA dat de scholen die nu al meedoen met de proef en waar niks mee aan de hand is gewoon kunnen doorgaan. Dat vindt ook de PO-raad, de werkgeverskoepel in het primair onderwijs. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop diende ook een motie in waarin de regering wordt gevraagd te verkennen of een ontheffing toch niet mogelijk is.

Tijdelijk

In zijn brief van begin juni laat Slob weten dat scholen wisten dat het om een experiment ging waarbij ook de mogelijkheid bestond dat de wet niet aangepast ging worden. De minister wijst erop dat hij bij zijn besluit heeft gekeken naar het experiment en bedacht heeft wat het voor álle basisscholen betekent. ‘Hierbij moet ik concluderen dat er risico’s zijn voor het behoud van de onderwijskwaliteit. Ik vind aanpassing van wet- en regelgeving daarom te risicovol.’ Bovendien zou bij het aanpassen van de wet, vindt Slob, een vierdaagse schoolweek voor alle scholen onbeperkt mogelijk worden. ‘Dit terwijl uw Kamer zich in februari naar aanleiding van de motie Van den Hul in het kader van het lerarentekort tegen vierdaagse schoolweken heeft uitgesproken’, aldus Slob.

Update: Op 18 juni is er tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer ingestemd met de moties.

Meer nieuws