Scholen krijgen een dikke zes weken om uit zoeken hoe het ervoor staat met de ventilatie.
Scholen krijgen een dikke zes weken om uit zoeken hoe het ervoor staat met de ventilatie.

Beeld: Piqsels

Kabinet wil voor oktober duidelijkheid over ventilatie scholen

Uiterlijk 1 oktober moeten scholen in het primair en voortgezet onderwijs hun personeel en leerlingen laten weten of de ventilatie op orde is. Dat zegt onderwijsminister Arie Slob, die gisteren onder druk van de Tweede Kamer en de vakbonden actie ondernam.

In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt minister Slob dat het ‘onduidelijk is of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus, dat ventilatiesystemen geen rol lijken te hebben gespeeld in de epidemie en dat er geen reden is het huidige beleid aan te passen’.

Toch richt hij een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen op, met Doekle Terpstra – voorheen voorzitter CNV, nu voorzitter Techniek Nederland – als voorzitter. Dit team moet schoolbesturen ondersteunen bij het zo snel mogelijk in kaart brengen van hun gebouwen. Hamvraag: voldoet het pand aan het Bouwbesluit voor wat betreft ventilatie? Als dat niet zo is, moet de school advies vragen bij de GGD en een plan van aanpak maken.

Maatschappelijke rust

Doekle Terpstra zei op Radio1 vanochtend: “Als we op 1 oktober het complete beeld hebben, weten we wat ons te doen te staat op een wellicht grotere schaal.” Ook zei hij dat de kabinetsmaatregelen vooral ‘maatschappelijke rust’ moeten creëren. De website Weeropschool.nl wordt uitgebreid met vragen en antwoorden over scholen, luchtverversing en corona.

 

Drie vragen aan AOb-voorzitter Eugenie Stolk:

Ben je hier blij mee?

“Ja en nee. Ik ben blij dat het onderwerp is opgepakt, maar het moet niet gaan om het wegnemen van maatschappelijke onrust. Het moet gaan over dat scholen veiliger worden.”

Is voldoen aan het Bouwbesluit wel genoeg?

“Nee, in de handreiking van de PO- en VO-Raad staat veel uitgebreider waar een school aan moet voldoen dan in de brief naar de Kamer. Ook na het laatste Bouwbesluit van 2012 zijn Arbowetten aangenomen over ventilatie op scholen. Aan die normen, die verder gaan dan het Bouwbesluit, moet een school voldoen.”

Wat raad je onderwijspersoneel aan?

“Sowieso altijd aan de bel trekken bij je directie of bestuur als je je zorgen maakt. Verder willen we weten: wat kan het personeel doen als het bestuur zegt: het is in orde, het pand voldoet, terwijl de docent of ondersteuner weet dat het lokaal altijd muf is, of een meter heeft geplaatst die uitslaat? Waar kun je dan terecht? Daar moet duidelijkheid over komen van de minister.”

 

Vanavond geeft het kabinet om 19.00 uur weer een persconferentie over de maatregelen tegen het corona-virus. Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde en lid van het Outbreak Management Team (OMT) riep gisteren middelbare scholen op hun leerlingen te verplichten om een meter afstand tot elkaar te bewaren, als een tweede golf zich voordoet. In het AD zegt hij: “Inmiddels weten we dat zeker oudere tieners het coronavirus wel degelijk verspreiden. Het allerlaatste wat we willen is dat scholen weer moeten sluiten.’’

Mondkapje

De VO-Raad wil dat het RIVM nogmaals kijkt of de huidige maatregelen op middelbare scholen voldoende zijn. Ook wil de koepel van werkgevers specifiek duidelijkheid over het gebruik van mondkapjes in schoolgebouwen, bijvoorbeeld voor drukke momenten zoals de leswisseling.

Check de veelgestelde vragen over corona voor onderwijspersoneel.
AOb-voorzitter Eugenie Stolk was gisteren te gast bij het npo-actualiteitenprogramma 1Vandaag over ventilatie op scholen. Kijk het item terug.

Meer nieuws

Battle for brains

Internationalisering is een manier geworden om opleidingen in stand te houden. Tegelijkertijd delven Nederlandse studenten bij sommige studies het onderspit. Ondertussen draait de belastingbetaler voor... LEES VERDER