Er wordt structureel bezuinigd op de lerarenbeurs.

foto: ministerie van Financiën

Kabinet biedt onderwijs geen nieuw perspectief

De onderwijsbegroting voor 2021 stelt teleur, aldus de AOb. Ja, er is in de Voorjaarsnota incidenteel geld vrijgemaakt om corona-achterstanden weg te werken, maar dat bedrag wordt grotendeels dit jaar al uitgegeven.

Ook al bekend was, via de Voorjaarsnota in april, dat 32 miljoen structureel beschikbaar is voor de aanpak van het lerarentekort. Dat geld gaat vooral naar de grote steden. AOb-voorzitter Eugenie Stolk: “Daar lossen we de landelijke tekorten niet mee op. Het bedrag is daarvoor ook te klein en te versnipperd. Meer collega’s – juist ook voor de langere termijn – vinden we alleen door het vak weer aantrekkelijk te maken met minder werkdruk en een beter salaris.”

Eerder dook ook een flinke tegenvaller op. Door een nieuwe bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek pakken de aantallen leerlingen en studenten hoger uit dan waar eerder rekening mee werd gehouden. Het kabinet dekt die tegenvaller, oplopend tot structureel een half miljard euro, voor het grootste deel uit de algemene middelen, zo bleek al uit de Voorjaarsnota. Maar zo’n 60 miljoen moet de sector zelf betalen.

Ook de doelmatigheidskorting van 183 miljoen euro, een erfenis van het vorige kabinet die tot verzet leidde bij onderwijsorganisaties en de Eerste Kamer, heeft het kabinet overeind gehouden.

‘Helaas kiest dit kabinet weer niet voor structureel investeren’

Corona

In mei kwam het kabinet vanwege de impact van de coronacrisis met eenmalig 494 miljoen om onder andere leerachterstanden te bestrijden en studenten te compenseren. Daarvan wordt overigens het grootste deel dit jaar al uitgegeven. 326 miljoen is bestemd voor het huidige kalenderjaar, 168 miljoen resteert voor 2021.

Stolk: “Helaas kiest dit kabinet weer niet voor structureel investeren in onderwijs, terwijl de nood zo hoog is. De afgelopen maanden is er opnieuw het maximale van het onderwijs gevraagd, overschakelen op online lesgeven, weer aan de slag ondanks ieders zorgen over corona. Het personeel probeert er ondanks alles het beste van te maken voor de leerlingen.”

Lerarenbeurs

Wat verder opvalt in de laatste begroting van het huidige kabinet is dat er structureel wordt bezuinigd op de lerarenbeurs. Deze staat komend jaar voor 46 miljoen op de begroting, in 2019 was dat nog 78 miljoen. Stolk: “De lerarenbeurs was dus niet alleen voor dit jaar gehalveerd, maar ook voor de komende jaren. Dit kwam dit jaar voor alle mensen als een koude douche. Een gemiste kans dat dit niet wordt rechtgezet.”

 

Meer nieuws