Beeld: Typetank

Juridisch advies: Werkgever rekt ziekteverlof stiekem op

Als een werknemer na ziekteverlof weer aan het werk gaat, dan mag de werkgever de ziekmelding niet ‘uit voorzorg’ laten doorlopen.

Hannah heeft zeven maanden ziek thuis gezeten door een burn-out. Inmiddels voelt zij zich volledig hersteld en ze laat dit aan haar werkgever weten. Die vindt echter dat er nog sprake moet zijn van voorzichtigheid. Hij wil haar om die reden nog niet helemaal beter melden, maar staat wel toe dat Hannah al haar uren weer gaat werken. ‘We laten je nog even op 10 procent ziekmelding staan’, zo stelt hij. ‘Voor het geval dat je een terugval krijgt.’

Hannah is hier verbaasd over en zoekt contact met het IAC. Klopt het wat haar werkgever voorstelt?

Als je je hersteld meldt na een ziekteperiode, maar je wordt binnen vier weken weer ziek, dan worden beide ziekteperiodes bij elkaar opgeteld. Er is weliswaar sprake van een onderbreking van de ziekteperiode en je bent dan wel echt beter gemeld, maar de telling van de ziekteweken gaat per de nieuwe ziektedatum verder waar hij was geëindigd. Dit kan bijvoorbeeld vervelend uitpakken als het twee totaal verschillende ziekteoorzaken betreft, omdat daar niet naar wordt gekeken voor de telling van de ziekteperiode.

In de situatie van Hannah dekt de werkgever zich als het ware in. Door Hannah niet beter te melden, is er simpelweg sprake van een aaneengesloten ziekteperiode. Als zij na een aantal weken alsnog beter wordt gemeld, en binnen vier weken weer uitvalt, dan telt haar ziekteperiode door. Haar werkgever heeft op een oneigenlijke wijze haar ziekteperiode opgerekt, waardoor ze dan terug bij af is. Neem contact op met het IAC als je het vermoeden hebt dat je werkgever dit doet.

Met al je individuele vragen kun je als AOb-lid terecht bij het informatie en adviescentrum. Download de AOb-ledenapp in de Google Playstore of Apple Store en stel makkelijk jouw vraag. Of ga het AOb-vragenformulier.

Meer nieuws