Beeld: Flickr – Markus Kolletzky

Juridisch advies: Wat te doen met ‘duurzame inzetbaarheid’?

Mag je de uren voor duurzame inzetbaarheid in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld inzetten voor ouderschapsverlof? Of kun je ze in het primair onderwijs opsparen voor je pensioen?

In het primair onderwijs heeft iedere werknemer jaarlijks een basisbudget van 40 uur voor duurzame inzetbaarheid (deeltijders naar rato). De uren zijn bestemd voor peer review, studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit en niet plaats- en tijdgebonden werkzaamheden. En in overleg voor andere doelen. “Deze uren mag je maximaal drie jaar voor een schriftelijk vastgelegd doel opsparen”, vertelt Wim Gulitz van het informatie en adviescentrum van de AOb.

Je mag ze opsparen, mits je een plan maakt

Daarnaast hebben starters jaarlijks recht op 40 extra uren voor duurzame inzetbaarheid en werknemers vanaf 57 jaar op 130 extra uren (tegen een eigen bijdrage van 50 procent). “Het is mogelijk deze uren, samen met het basisbudget, vijf jaar te sparen op basis van een vooraf ingediend plan. Uren voor duurzame inzetbaarheid zijn niet te gebruiken om eerder met pensioen te gaan, ze gelden niet met terugwerkende kracht en worden niet uitbetaald”, legt Gulitz uit.

Alleen bij aantoonbaar zwaarwegende financiële of organisatorische redenen kan een werkgever de invulling beïnvloeden

In het voortgezet onderwijs heeft iedere werknemer jaarlijks recht op 50 uur voor duurzame inzetbaarheid. Een docent mag van zijn werkgever deze uren niet voor aanvullend ouderschapsverlof opsparen omdat het oorspronkelijke ouderschapsverlof al opgebruikt is. “Dit is niet juist, want in beginsel bepaalt een werknemer in het voortgezet onderwijs zelf hoe hij de uren wil inzetten en ook of hij ze voor extra (ouderschaps)verlof gebruikt. Alleen bij aantoonbaar zwaarwegende financiële of organisatorische redenen kan een werkgever deze keuze beïnvloeden”, zegt Gulitz.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid, check je cao.

Ben je lid van de AOb en zoek je juridisch advies, neem dan contact op met het informatie- en adviescentrum.

Geïnteresseerd in een lidmaatschap? Kijk dan hier.

Meer nieuws