Op hoeveel uren ouderschapsverlof heb je recht? De AOb-medewerkers van het Informatie en Advies Centrum weten het antwoord.
Op hoeveel uren ouderschapsverlof heb je recht? De AOb-medewerkers van het Informatie en Advies Centrum weten het antwoord.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Ouderschapsverlof opnemen

Ik heb een baan van 0,8 fte (32 uur) in het primair onderwijs, mailt een leraar. Ze wil weten hoeveel ouderschapsverlof ze mag opnemen.

Het primair onderwijs kent gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof voor kinderen tot acht jaar. Met een werktijdfactor van 0,8 fte heeft deze leraar recht op 832 uur ouderschapsverlof (1040 uur bij een fulltime baan x 0,8 fte). Daarvan is 332 uur betaald ouderschapsverlof (415 uur bij een fulltime baan x 0,8 fte) met behoud van 55 procent van het salaris.

Daarnaast heeft ze recht op 500 uur onbetaald ouderschapsverlof (625 uur bij een fulltime baan x 0,8 fte). Uitgaande van werkdagen van 8 uur heeft deze leraar recht op 41,5 dagen aan betaald ouderschapsverlof (332 uur : 8 uur) en 62,5 dagen aan onbetaald ouderschapsverlof (500 uur : 8 uur).

Andere onderwijssectoren

Voor andere sectoren geldt dat het voortgezet onderwijs 830 uur (deeltijders naar rato) verlof per kind heeft, waarvan 415 uur betaald tegen 55 procent salaris. In het mbo geldt maximaal 830 uur betaald verlof per kind van nul, één of twee jaar. De eerste 415 uur zijn betaald verlof met behoud van 55 procent van het salaris. Bij meer verlofuren daalt het salarispercentage (415 uur : aantal verlofuren x 55 procent = salarispercentage). Is het kind ouder dan twee jaar, dan geldt in het mbo onbetaald ouderschapsverlof van 830 uur. Voor po, vo en mbo geldt een terugbetalingsverplichting als werknemers binnen een half jaar na het verlof minder uren gaan werken.

AOb-leden kunnen voor juridisch advies contact opnemen met de medewerkers van het Informatie en Advies Centrum van de AOb. Meer informatie over het lidmaatschap vind je via deze link.

Meer nieuws