Het lage salaris en de geringe mogelijkheid om door te groeien zijn redenen waarom havisten, vwo'ers en mbo'ers niet voor een lerarenopleiding kiezen.
Het lage salaris en de geringe mogelijkheid om door te groeien zijn redenen waarom havisten, vwo'ers en mbo'ers niet voor een lerarenopleiding kiezen.

Beeld: Pixabay

Jongeren mijden pabo vanwege laag salaris

Jongeren die gaan studeren wijzen de pabo vooral af vanwege het lage salaris en gebrek aan carrièreperspectief dat zij verwachten. Een lerarenopleiding voortgezet onderwijs is vooral niet populair door hun ‘eigen ervaring als leerling’.

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Qompas in opdracht van het ministerie van Onderwijs. In het onderzoek werden havisten, vwo’ers en mbo’ers gevraagd of zij van plan zijn om voor een lerarenopleiding te kiezen en hoe de opleiding aantrekkelijker gemaakt zou kunnen worden. Een klein deel overweegt naar een pabo of lerarenopleiding voortgezet onderwijs te gaan, maar de overgrote meerderheid twijfelt of gaat zeker niet.

De onderzoekers vroegen aan de twijfelaars en degenen die sowieso niet voor de pabo kiezen naar de reden. Het lage salaris scoorde bij havisten en mbo’ers het hoogst om de pabo te mijden. Belangrijk, omdat havo en mbo qua aantallen de hofleveranciers zijn van de lerarenopleiding basisonderwijs. Bij vwo’ers staat het gebrek aan carrièreperspectief op één en het lage salaris op twee.

Top drie afzien lerarenopleiding basisonderwijs

Havo Mbo Vwo
Laag salaris 52% Laag salaris 45% Weinig carrièreperspectief 60%
Weinig carrièreperspectief 47% Niet werken met kinderen 41% Laag salaris 57%
Eigen ervaring als leerling 41% Hoge werkdruk 39% Weinig intellectuele uitdaging 54%

(Bron: Qompas/OCW 2018)

Het rapport ‘Optimale inrichting van lerarenopleidingen’ was in oktober 2018 klaar en werd afgelopen week naar de Tweede Kamer gestuurd, als onderdeel van een reeks van rapporten die laten zien dat het lerarentekort de komende jaren alleen maar toeneemt.

Kamerdebat

Deze rapporten bespreken de Tweede Kamerleden vandaag tijdens het algemeen overleg leraren. In het rapport wordt vooral gekeken naar opleidingsvarianten, die ook in de begeleidende brief van het ministerie van Onderwijs wordt genoemd. Over de redenen van jongeren om niet te kiezen voor een opleiding leraar basisonderwijs rept de brief van het ministerie niet.

Wanneer alle jongeren gevraagd wordt hoe het imago van leraren verbeterd kan worden zit een hoger salaris en meer doorgroeimogelijkheden in dat salaris steeds hoog in de top drie van gewenste maatregelen. De belangstelling voor de pabo is de laatste jaren flink gedaald, pas de afgelopen twee jaar is er absoluut gezien een lichte stijging. Maar omdat het hele hoger beroepsonderwijs veel meer eerstejaars trekt, is het marktaandeel van de pabo’s ten opzichte van het dieptepunt in 2015 nauwelijks toegenomen.

Marktaandeel eerstejaars pabo

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7,5% 6,9% 6,8% 6,3% 5,7% 5,7% 5,9% 4,4% 4,6% 4,6%

Tegelijkertijd werd in het onderzoek gevraagd waarom jongeren niet voor een lerarenopleiding voortgezet onderwijs willen kiezen. Daar scoort bij twijfelaars een laag salaris en weinig carrièreperspectief bij vwo’ers het hoogst. Bij havisten en mbo’ers is ‘de eigen ervaring als leerling’ de belangrijkste reden om geen leraar te willen worden.

De AOb stuurde een brief aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs in aanloop naar het debat van vandaag. Lees de brief via deze link. 
Luister hier naar de reactie van AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen in het Radio I Journaal en hier in NOS op 3.

Meer nieuws