'Universiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun instroom'
'Universiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun instroom'

beeld: Pixabay

‘Werving internationale studenten tast reputatie hoger onderwijs aan’

Wittenborg University, een particuliere hogeschool die zich richt op internationale studenten, trekt bij de Onderwijsinspectie aan de bel over de wervingspraktijken van aanbieders van internationale schakeljaren.

Het inschakelen van commerciële bedrijven als Oncampus, Study Group en Navitas bij de werving en selectie van internationale studenten, levert een gevaar op voor de kwaliteit van de instroom. De Britse en Australische wervingsbureaus nestelen zich geruisloos op Nederlandse campussen, berichtte het Onderwijsblad onlangs in het artikel ‘De jacht op de internationale student’. De bureaus rekruteren buitenlandse studenten die niet aan de toelatingseisen voldoen en daarom eerst een peperduur schakeljaar volgen dat wordt aangeboden door het bureau zelf. Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning worden de schakelstudenten ingeschreven bij de universitaire partner. Daar zitten studenten tussen met een diploma dat niet van vwo-niveau is. Op het ogenblik werven de schakeljaaraanbieders studenten voor vijf universiteiten en drie hogescholen.

Extreem geval

Bij Wittenborg University – een kleine, particuliere business school die internationale bachelor- en masterprogramma’s op hbo-niveau aanbiedt – klopte drie jaar geleden een Pakistaanse student aan die een schakeljaar had gedaan bij Study Group. “Wij hebben zijn diploma laten controleren door internationaliseringsorganisatie Nuffic en daaruit bleek dat zijn vooropleiding van vmbo-t-niveau was”, vertelt Wittenborg-bestuurder Peter Birdsall. Een extreem geval, maar Wittenborg heeft aanwijzingen dat er door de aanbieders van internationale schakelprogramma’s veel meer wordt gerommeld. “Ze werven Chinese, Russische of Indonesische studenten voor Nederlandse universiteiten, terwijl het middelbare schooldiploma in die landen van havo-niveau is. Dat kan de reputatie van Nederlandse hoger onderwijs aantasten”, vindt Birdsall.

‘Ze werven Chinese of Russische studenten voor Nederlandse universiteiten, terwijl het middelbare schooldiploma in die landen van havo-niveau is’

Het ging al eerder mis met het werven van internationale studenten via commerciële agenten. Rond de eeuwwisseling arriveerden er vliegtuigladingen Aziatische studenten in Nederland die nauwelijks Engels bleken te spreken. In de landelijke gedragscode die in 2006 is ingevoerd om herhaling van dit soort misstanden te voorkomen, staat dat een instelling die de werving en selectie van internationale studenten uitbesteedt erop moet toezien dat de ingehuurde agenten alle gedragsregels naleven. En dat is volgens Birdsall onmogelijk als je met Oncampus, Study Group of Navitas in zee gaat. “Deze bedrijven werken met lokale agenten die vaak weer sub-agenten inschakelen. De agent die de student werft, heeft helemaal geen contact met de universiteit waar die student naartoe wil.”

Actie

Birdsall heeft vorig jaar al zijn zorgen geuit bij het ministerie van Onderwijs, de gedragscodecommissie en de brancheorganisaties, maar dat heeft nog niet tot actie geleid. Hij hoopt dat de Onderwijsinspectie nu onderzoek gaat doen naar de toelating van internationale studenten via schakeljaaraanbieders.

Meer nieuws