Instemming AOb-leden is stap vooruit in Zeeuwse scholenfusie

In de fusie van alle vijf bestaande middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen is een belangrijke stap vooruit gezet. De leden van de AOb en andere bonden stemmen in met het onderhandelaarsakkoord dat begin april is bereikt over de arbeidsvoorwaarden en het sociaal statuut voor de nieuwe fusieschool.

De scholen Zeldenrust-Streelantcollege, SSG De Rede, het Zwin College, het Reynaertcollege en de Praktijkschool in Hulst moeten fuseren om het onderwijs in de regio te redden. Voor die fusie is het nodig dat alle leraren en onderwijsondersteuners van de verschillende stichtingen dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden hebben.

Achteruit

“Het was best lastig om van de nogal uiteenlopende secundaire arbeidsvoorwaarden één pakket te maken”, zegt AOb-rayonbestuurder Jan Menger. “We wilden dat niemand erop achteruit zou gaan. Dat is gelukt en tijdens de drukbezochte bijeenkomst stemde een grote meerderheid van de docenten en ondersteuners in met het akkoord.”

 “We wilden dat niemand erop achteruit zou gaan”, AOb-rayonbestuurder Jan Menger.

De docenten en onderwijsondersteuners hebben nu ingestemd met de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de fusie. Zo staan er in het onderhandelaarsakkoord afspraken over het sociaal statuut, een voorloper van een sociaal plan en over reiskostenvergoedingen.

Medezeggenschapsraden

De nieuwe secundaire arbeidsvoorwaarden en andere afspraken uit het onderhandelaarsrakkoord gaan per 1 augustus in. Wel laat Menger weten dat de medezeggenschapsraden de komende weken belangrijke stappen moeten zetten. Zij moeten instemmen met de beoogde fusie. Menger: “Ik verwacht dat de medezeggenschapsraden het besluitvormingsproces positief kunnen afsluiten. Uiteraard in goed overleg met hun achterban.”

Meer nieuws