Opgespaarde bapo-verlofuren zijn uitbetaald bij de pensionering van twee bestuurders.
Opgespaarde bapo-verlofuren zijn uitbetaald bij de pensionering van twee bestuurders.

Bron: Pixabay

Inspectie onderzoekt uitbetaling verlofuren roc-bestuurders

De Onderwijsinspectie stelt een officieel onderzoek in naar de beloning van twee voormalige bestuurders van roc Horizon College in Alkmaar. Bij hun pensionering in 2016 kregen ze samen voor tonnen aan verlofuren uitbetaald, berichtte het Onderwijsblad onlangs.

De zaak kwam aan het rollen toen het Onderwijsblad voorafgaand aan die publicatie de kwestie voor een reactie voorlegde aan de inspectie. Die vroeg vervolgens informatie op bij de instelling om te beoordelen of er aanleiding is voor een formeel onderzoek.

Die is er, concludeert de inspectie nu. Het onderzoek richt zich op ‘de rechtmatigheid van de uitbetaling van verlof, respectievelijk het opnemen van verlof, door voormalige bestuurders van het Horizon College’.

Loonlijst

In 2016 namen bestuursvoorzitter John van den Langenberg en collegelid René van Schalkwijk afscheid van de mbo-school. Van den Langenberg trad op 1 februari terug, maar bleef nog een jaar op de loonlijst staan. Volgens het jaarverslag nam hij zijn ‘in voorgaande jaren opgespaarde verlof’ op. Zijn bezoldiging inclusief pensioenpremie bedroeg vorig jaar 160.749 euro.

Collega-bestuurder Van Schalkwijk vertrok eind vorig jaar en liet zijn verlofuren à 126.229 euro in één keer uitbetalen. Samen met het reguliere salaris komt zijn totale bezoldiging daarmee uit op 297.668 euro.

“Beide bestuurders gingen met pensioen en hebben hun opgespaarde bapo-uren laten uitbetalen. Dat is conform afspraken die in het verleden zijn gemaakt”, zei voorzitter Jan Franx van de raad van toezicht onlangs.

 

Meer nieuws