Opgespaarde bapo-verlofuren zijn uitbetaald bij de pensionering van twee bestuurders.
Opgespaarde bapo-verlofuren zijn uitbetaald bij de pensionering van twee bestuurders.

Bron: Pixabay

Roc betaalt bestuurders tonnen aan verlofuren uit

De Alkmaarse mbo-instelling Horizon College heeft voor meer dan tweeënhalve ton aan verlofuren uitbetaald aan twee vertrekkende bestuurders. De Onderwijsinspectie bestudeert de kwestie, de raad van toezicht zegt dat de regels zijn gevolgd.

In 2016 gingen twee bestuurders met pensioen die lange tijd in dienst waren geweest: voorzitter John van den Langenberg (sinds 2001) en collegelid René van Schalkwijk (sinds 2000). Van den Langenberg, die bijna vijftien jaar aan het roer van de school stond, nam op 1 februari vorig jaar afscheid. Daarna bleef hij nog een jaar op de loonlijst staan, omdat hij zijn ‘in voorgaande jaren opgespaarde verlof’ opnam, aldus het jaarverslag 2016 van de instelling. Zijn bezoldiging inclusief pensioenpremie bedroeg vorig jaar ruim 160 duizend euro.

Collega-bestuurder Van Schalkwijk vertrok eind vorig jaar en liet zijn verlofuren in één keer uitbetalen: 126.229 euro. Samen met het reguliere salaris komt zijn totale bezoldiging daarmee uit op een kleine drie ton.

Dat is ruim boven het maximum van 179 duizend euro van de Wet normering topinkomens in de semi-publieke sector, maar volgens de instelling is dat geoorloofd omdat de afspraken dateren van vóór de invoering van de wet. In dat geval worden overschrijdingen gedoogd door een overgangsregeling.

Bron: Jaarverslag 2016 Horizon College 

Bapo-verlof

De Onderwijsinspectie heeft, na vragen van het Onderwijsblad, informatie bij de instelling opgevraagd om te beoordelen of er aanleiding is voor een formeel onderzoek. De inspectie verwacht daarover binnenkort een knoop door te hakken.

Voorzitter Jan Franx van de raad van toezicht bevestigt dat de inspectie ‘de dossiers’ heeft opgevraagd.

In een korte toelichting zegt hij: “Beide bestuurders gingen met pensioen en hebben hun opgespaarde bapo-uren laten uitbetalen. Dat is conform afspraken die in het verleden zijn gemaakt.” Volgens de toezichthouder zijn er geen regels overtreden met de uitbetaling. “Ze vielen in de eerste bapo-regeling, daarin was dat toegestaan.” Franx zegt het besluit van de Onderwijsinspectie af te wachten.

Verzilveren

Los van de regels rond het uitbetalen van bapo-uren, is er nog een andere vraag: is het in de geest van de bapo-regeling om het verlof op te sparen en bij het afscheid te verzilveren?

De bapo is ooit ingevoerd om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te bevorderen door een aantal uren verlof per week in te voeren. De werknemer betaalt daaraan zelf ook een bijdrage.

De afgelopen jaren heeft de Onderwijsinspectie bij eerdere cases in het primair en voortgezet onderwijs actie ondernomen. Ook het ministerie van Onderwijs heeft in het verleden laten weten dat het niet de bedoeling van de bapo was om opgespaarde uren bij het afscheid te laten verzilveren.

Meer nieuws