Beeld: Typetank

Inschaling nieuwe functie

Willem stond als onderwijsassistent jaren zelfstandig voor de klas. Nu hij zijn onderwijsbevoegdheid heeft gehaald, ziet hij zijn jarenlange ervaring niet terug in de salariëring. Mag dat?

Willem heeft de afgelopen vijftien jaar als leerkracht in het primair onderwijs gewerkt, terwijl hij niet bevoegd was om les te geven. Zijn werkgever heeft hem niet betaald in een lerarenschaal, maar als onderwijsassistent (schaal 4), zijn eigenlijke functie. Het zou destijds volgens zijn werkgever gaan om een tijdelijke oplossing, maar dit duurde veel langer dan verwacht.

Diploma

Willem heeft niet stilgezeten en heeft inmiddels zijn pabo-diploma gehaald. Hij gaat met zijn werkgever in gesprek over een lerarenfunctie. Zijn werkgever wil hem inschalen in L10, trede 1, een startsalaris. Willem belt met de AOb; mag zijn werkgever hem zo inschalen?

Er is sprake van relevante werkervaring en zijn werkgever heeft jaren de vruchten kunnen plukken van zijn inzet

In de cao voor het primair onderwijs staat dat er bij een tijdelijke wijziging van taken of waarneming van een functie, afspraken moeten worden gemaakt over het salaris. Dit is destijds niet gebeurd. Eventueel zou Willem hier nog achteraf over in gesprek kunnen gaan. Het is echter vooral de inschaling die Willem dwarszit. Hij heeft toch al jaren voor de klas gestaan?

Promotie

Doorgaans kan je stellen dat iemand bij een promotie naar de zogenoemde ‘naasthogere’ inschaling in de nieuwe salarisschaal wordt geplaatst. Wat dat betreft zou een inschaling in L10 trede 1 niet onlogisch zijn. De eindtrede van schaal 4 is namelijk lager dan de eerste trede van schaal L10.
Dit valt echter niet te rijmen met de vijftien jaar die Willem voor de klas heeft gestaan. Onbevoegd of niet, er is zeker sprake van relevante werkervaring en zijn werkgever heeft ook jaren de vruchten kunnen plukken van zijn inzet. Het advies is dan ook om nogmaals het gesprek aan te gaan over de inschaling, eventueel met ondersteuning van de AOb.

Heb jij vragen over een juiste inschaling of heb je andere vragen, neem dan contact op met onze medewerkers. Geen lid? Meld je gelijk aan. 

Meer nieuws