Beeld: Typetank

Informatie & advies: plan ouderschapsverlof ruim op tijd

In bijna alle onderwijscao’s zijn aanvullende bepalingen opgenomen over betaald ouderschapsverlof. Plan het ruim van tevoren.

Ouderschapsverlof is een recht dat voor werknemers is geregeld in de Wet arbeid en zorg. In het kort komt het er op neer dat je tot de achtste verjaardag van je kind ouderschapsverlof kan opnemen voor dat kind. Wellicht ten overvloede: het recht op ouderschapsverlof geldt per kind, dus met een tweeling heb je twee keer afzonderlijk recht op ouderschapsverlof. Afhankelijk van je cao kunnen er aanvullingen gelden op dit recht voor wat betreft de omvang van het verlof en een gedeeltelijke doorbetaling tijdens het verlof.

In bijna alle onderwijscao’s zijn aanvullende bepalingen opgenomen over betaald ouderschapsverlof. In de cao hbo is dit niet het geval, maar deze cao biedt hogescholen wel de mogelijkheid om op instellingsniveau afspraken vast te leggen. Ben je werkzaam in het hbo, dan kun je via ondernemingsraad, medezeggenschapsraad of personeelszaken deze regelingen opvragen.

Terugbetaling

Als je betaald ouderschapsverlof wilt opnemen, dan is het verstandig goed vooruit te plannen. Mocht je namelijk van plan zijn minder te gaan werken of zelfs ontslag te nemen na afloop van je ouderschapsverlof, dan geldt er waarschijnlijk voor jou een terugbetalingsverplichting over het betaalde deel van je ouderschapsverlof. Hier is vaak een termijn aan gebonden. Na het aflopen van deze termijn vervalt de terugbetalingsverplichting.

Wil je ouderschapsverlof opnemen, of geniet je al ouderschapsverlof en heb je plannen om minder te gaan werken, neem dan contact op met het Informatie en Adviescentrum (IAC). De medewerkers van het IAC kunnen je aan de hand van je cao vertellen waar je recht op hebt en waar je op moet letten.

Met al je individuele vragen kun je als AOb-lid terecht bij het informatie en adviescentrum. Download de AOb-ledenapp in de Google Playstore of Apple Store en stel makkelijk jouw vraag. Of ga het AOb-vragenformulier.

Meer nieuws